Doorgaan naar artikel

Regio Deal Foodvalley met vertraging op gang

LandbouwministerSchouten en haar collega Kajsa Ollongren (foto) hebben in een brief aan de Tweede Kamer een overzicht gegeven van de dertig regiodeals waarvoor het kabinet aan het begin van de kabinetsperiode € 950 miljoen heeft uitgetrokken. Foto: ANP

LandbouwministerSchouten en haar collega Kajsa Ollongren (foto) hebben in een brief aan de Tweede Kamer een overzicht gegeven van de dertig regiodeals waarvoor het kabinet aan het begin van de kabinetsperiode € 950 miljoen heeft uitgetrokken. Foto: ANP

De Regio Deal Foodvalley gaat acht maanden langer doorlopen dan aanvankelijk de bedoeling is.

De uitloop tot en met augustus 2024 is veroorzaakt doordat de regionale en landelijke deelnemers aan de regiodeal veel tijd nodig hebben gehad om de verdeling en sturing van het geld te regelen en bovendien heeft het coronavirus roet in het eten gegooid.

Innovaties in voedselketen en boerenerf

Desondanks zijn de samenwerkende ministeries, gemeenten, provincies Utrecht en Gelderland, waterschappen, LTO Noord, Wageningen Universiteit, de Universiteit Utrecht en de meewerkende bedrijven erin geslaagd nieuwe projecten op te zetten, gericht op innovaties op het boerenerf en in de voedselketen.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en haar collega Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben in een brief aan de Tweede Kamer een overzicht gegeven van de dertig regiodeals waarvoor het kabinet aan het begin van de kabinetsperiode € 950 miljoen heeft uitgetrokken, € 20 miljoen daarvan is bestemd voor de Regio Deal Foodvalley. Provincies, gemeenten, waterschappen en LTO Noord hebben daar gezamenlijk nog € 53,62 miljoen aan toegevoegd.

Projecten op gebied van gezonde voeding

De nieuwe vorm van samenwerking had voeten in de aarde, zo meldt de minister met zoveel woorden. Maar inmiddels komt er wel het een en ander van de grond, onder andere op het gebied van emissievermindering van ammoniak en geur, de verbetering van de bodemkwaliteit en projecten op gebied van gezonde voeding voor zowel jonge ouders als voor ouderen en patiëntengroepen. De twee betrokken universiteiten hebben gezamenlijk onderzoeksfaciliteiten opgezet.

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin