Regionale aanpak speelt rol bij derogatieverzoek

05-07 | |
Een eventueel schrappen van de derogatie zal grote gevolgen hebben voor de mestmarkt en tot extra kosten leiden voor melkveehouderij. - Foto: Bert Jansen
Een eventueel schrappen van de derogatie zal grote gevolgen hebben voor de mestmarkt en tot extra kosten leiden voor melkveehouderij. - Foto: Bert Jansen

De Europese Commissie is bezorgd dat de voorgenomen vrijwillige opkoopregelingen voor veehouderijbedrijven te weinig effect hebben voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook heeft de Commissie zorgen of de gebiedsgerichte aanpak door provincies wel voldoende geborgd is.

De Europese Commissie heeft hier vragen over gesteld tijdens de vergadering van het nitraatcomité, waarin het Nederlandse derogatieverzoek aan de orde is geweest.

Nederland mocht half juni daar de derde presentatie geven over het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn en het toegevoegde addendum. De presentatie is onderdeel van het derogatieverzoek om meer stikstof uit dierlijke mest te mogen aanwenden dan de standaardnorm van 170 kilo per hectare.

Opkoopregelingen

De Europese Commissie wilde weten wanneer de opkoopregelingen open gaan en of de opkoopregelingen vrijwillig blijven, ook als de doelstellingen niet worden gehaald. Nederland heeft daarop aangegeven dat de opkoopregelingen binnenkort zullen starten en dat verplichte opkoop als laatste optie ingezet kan worden als de doelen niet worden gehaald.

De Commissie vraagt zich ook af of de Nederlandse Staat wel kan ingrijpen als de provincies met de regionale aanpak de doelstellingen niet halen. Volgens het ministerie is er voldoende juridische basis om uitvoering van de stikstofwet door de provincies te verzekeren.

Bufferstroken

Uit de notulen van het nitraatcomité blijkt dat ook de breedte van de bufferstroken onderwerp is van de onderhandelingen over derogatie. Nederland wil bemestingsvrije zones van 2 meter langs niet-gevoelige watervoerende sloten, terwijl de Europese Commissie die liever breder ziet. Langs gevoelige waterlopen en beken geldt wel een bufferstrook van 5 meter.

Derogatie blijft onzeker

Het blijft onzeker of er nog deze maand duidelijkheid komt over derogatie. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Landbouwminister Henk Staghouwer dat hij volgende week meer duidelijkheid hoopt te kunnen geven over het verloop van de gesprekken met de Europese Commissie. Daarmee is nog niet gezegd dat er op korte termijn nieuws komt over een eventuele nieuwe derogatie. De gesprekken verlopen moeizaam.

Kamerleden hadden gevraagd om een update over de onderhandelingen over derogatie, vanwege de grote zorgen die er zijn. CDA-Kamerlid Derk Boswijk opperde recent om premier Mark Rutte naar Brussel te sturen voor de onderhandelingen.

Grote gevolgen schrappen derogatie

Het schrappen van de derogatie zal grote gevolgen hebben voor de mestmarkt en tot extra kosten leiden voor melkveehouderij, omdat de stikstofbehoefte dan aangevuld zal worden met kunstmest. Het effect op de waterkwaliteit is volgens Staghouwer moeilijk te voorspellen. Het gebruik van dierlijke mest zal afnemen, maar hiervoor zal kunstmest in de plaats komen. Ook zal het schrappen van derogatie leiden tot minder grasland, wat een negatief effect heeft op de CO2-vastlegging in de bodem.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer