Regioplan van AgriNL is uiterste poging

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De plannen van AgriNL zijn een duidelijk signaal van de agrarische belangenbehartiging en de grootste agribusinessbedrijven.

Reken maar dat het niet van harte is dat LTO en elf grote agribusinessbedrijven op deze manier naar buiten treden. Afgezien van LTO Nederland houden deze bedrijven zich het liefst verre van het bedrijven van politiek. Invloed hebben ze natuurlijk wel. Binnen de bedrijven is veel kennis aanwezig. Over het produceren van voedsel, over de keten van boer en tuinder tot aan wensen van de consument. Dus logisch dat ze aan tafel zitten in allerlei overlegorganen.

Emoties en protesten voor de deur van bedrijven

Dat wordt deze bedrijven niet altijd in dank afgenomen door leden, leveranciers, afnemers en een deel van de klanten. Sterker nog, dat heeft al eerder geleid tot heftige emoties en protesten voor de deur van bedrijven zoals FrieslandCampina of publiciteitsacties van dierenwelzijnsgroepen of milieuorganisaties waar Rabobank over mee kan praten. Sommigen vinden dan dat bedrijven veel te veel toegeven, boeren hebben het gevoel dat over hen beslist wordt. Anderen vinden juist dat een bedrijf ‘zijn verantwoordelijkheid moet nemen’ en dat gaat doorgaans weer niet ver genoeg. FDF-voorman Mark van den Oever heeft het regioplan in ieder geval al keihard afgewezen.

Een begin van een oplossing zou het kunnen zijn, het lijkt heel veel op de aloude ruilverkaveling

Opmerkelijk dus dat er nu een uitgewerkt plan ligt voor een regionale aanpak van onder meer stikstof en woningnood. Een begin van een oplossing zou het kunnen zijn, het lijkt (net als eerdere plannen van Cees Veerman) heel veel op de aloude ruilverkaveling. Dat waren grootschalige projecten die effectief waren, maar waar ook lang niet iedereen het mee eens was. Dat zal ook nu zo zijn, maar het signaal is duidelijk. AgriNL komt met een soort uiterste poging om een onderbouwde bijdrage te leveren. Alleen daarom al verdient het een positieve ontvangst in Den Haag, waar de politiek zelf al tweeënhalf jaar niets verder komt met de aanpak van stikstof en andere grote problemen.Beheer