Rekening-courant akkerbouwers keldert door corona

28-07-2020 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De liquiditeitspositie van akkerbouwers is door de coronacrisis beduidend lager dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor van ABN Amro. De stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven was aan het eind van het tweede kwartaal van 2020 gedaald van € 50.200 tot € 19.800. Dat de liquiditeit met gemiddeld € 30.000 daalt, is op zich niet verwonderlijk. Het tweede (en derde) kwartaal zijn doorgaans kwartalen waarbij de stand omlaag gaat vanwege de uitgaven voor de teelt, terwijl de opbrengsten uit verkoop van de oude oogst opdrogen. Maar een liquiditeit van € 19.00 is wel een daling van € 7.000 ten opzichte van het jaar ervoor.

Ontvangsten voor fritesaardappelen liepen terug

De coronacrisis heeft haar weerslag op de verdiensten van akkerbouwers. Zo liepen met name de ontvangsten voor fritesaardappelen sterk terug. In het eerste kwartaal 2020 lagen de opbrengsten van fritesaardappelen al lager dan in 2019 als gevolg van lagere prijzen, mede door het begin van de coronacrisis in maart. In het tweede kwartaal 2020 vielen de export en de binnenlandse afzet van frites zeer sterk terug door sluiting van het out-of-homesegment. Vanuit de overheid is er een compensatieregeling van in totaal € 50 miljoen voor fritesaardappeltelers voor de geleden schade opgesteld.

Geen aflossingen en soms ook geen rente

Niet alleen bleven de ontvangsten in het tweede kwartaal achter, ook de toegerekende kosten vielen ongeveer € 2.600 lager uit dan vorig jaar. Ook de uitgaven voor bijvoorbeeld aflossing en rente zijn lager. In verband met de gevolgen van de coronacrisis hebben banken ondernemers aangeboden om gedurende zes maanden geen aflossingen en soms ook geen rente te laten betalen. Daar is door banken verschillend invulling aan gegeven en door ondernemers wisselend gebruik van gemaakt. Gevolg is dat bij veel ondernemers de aflossingen van maart naar april verschoven. Dit vertekent het beeld van de maandelijkse liquiditeitsontwikkeling in maart gunstig en in april ongunstig. De betalingen aan de belastingdienst zijn dit jaar een stuk lager dan voorgaand jaar, waarschijnlijk doordat betalingen tijdelijk zijn opgeschort. Ondernemers hebben dit kwartaal verder minder leningen opgenomen voor investeringen.

Geen goede financiële resultaten verwacht

ABN AMRO heeft geen hoge verwachtingen van goede financiële resultaten voor de oogst 2020. De fritesmarkt zit in een dip, evenals de suikermarkt. Door de droogte zijn geen hoge opbrengsten te verwachten, zeker in het Zuidwesten worden kleine oogsten verwacht. Wel kunnen veel telers alvast wat subsidie verwachten. Er zijn ruim 13.000 agrarische ondernemers die bij RVO.nl een voorschot hebben aangevraagd voor uitbetaling van de betalingsrechten om deze in juli te ontvangen. Dit voorschot bedraagt € 300 per subsidiabele hectare. Voor het gemiddelde akkerbouwbedrijf is hier een voorschot van bijna € 20.000 mee gemoeid.

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur


Beheer