Rekening voor castratie ligt nog bij boer

17-02 | |
Verdoofde castratie met gebruik van isofluraan. Foto: SUS/Heil
Verdoofde castratie met gebruik van isofluraan. Foto: SUS/Heil

De kostprijs in de varkenshouderij gaat blijvend omhoog, omdat sinds 1 januari pijnvrije castratie van biggen verplicht is in Duitsland.

Op de kleine en middelgrote Duitse bedrijven stijgt de prijs met € 4 per borg. Op grote varkensbedrijven met meer dan 1.000 zeugen gaat het om zo’n 70 cent per borg. Het verschil zit hier in dat op de kleinere bedrijven een dierenarts wordt ingeschakeld om de beertjes verdoofd te castreren. Op grote bedrijven wordt de ingreep in eigen beheer uitgevoerd, in grote aantallen.

Advies € 4 onkostenvergoeding

De Duitse koepelorganisatie van producenten (VEZG) adviseert een toeslag te hanteren van € 4 per borg als deze van Duitse herkomst is en volgens de nationale regels is gecastreerd. Navraag leert dat vanaf half maart de toeslag in rekening wordt gebracht bij 25 kilo biggen. Voor speenbiggen zitten de kosten van castratie al in de toeslag verrekend. Voorlopig krijgt de vleesvarkenshouder de meerkosten voor zijn kiezen.

Retail

Volgens Heiner Strömer, manager van handelsbedrijf Tönnies Livestock, moet het geld uiteindelijk bij de retail vandaan komen. Die kan het vlees vermarkten door de nadruk erop te leggen dat het van Duitse herkomst is en de beertjes zijn gecastreerd onder volledige narcose. Castratie zou dan onderdeel worden van het welzijnsconcept Initiative Tierwohl.

Niet voor Nederlandse biggen

Voor de 4 miljoen Nederlandse biggen die jaarlijks naar Duitsland worden geëxporteerd, geldt vooralsnog geen toeslag. Nederlandse boeren maken geen vergelijkbare meerkosten als hun Duitse collega’s en verdoven de dieren ook anders, luidt de uitleg van Duitse handelaren. Rob Thijssen van varkenshandel Thijssen en Drost in Leunen (L.) exporteert wekelijks biggen naar Duitsland. Hij bevestigt ook dat er voor Nederlandse zeugenhouders voorlopig geen toeslag in zit.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur



Beheer