Remkes: stikstofuitstoot luchtvaart mag niet groeien

15-01-2020 | Laatste update op 03-02 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De stikstofuitstoot van de luchtvaart kan niet verder groeien.

De groei van de luchtvaart kan alleen als dat gepaard gaat aan een vermindering van de stikstofemissie en -depositie. Dat zegt het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) in een advies aan het kabinet.

Uitstoot groter dan gerapporteerd

De adviescommissie stelt dat het aandeel van de luchtvaart in de uitstoot van stikstof beperkt is, maar wel groter dan de uitstoot die wordt gerapporteerd. Op basis van berekeningen die RIVM en TNO op verzoek van Remkes hebben uitgevoerd, stelt de commissie dat de totale bijdrage vanuit de luchtvaart aan de stikstofdepositie in Nederland ligt tussen de 12 en 19 mol per hectare per jaar. Dat is tussen 0,7% en 1,1% van de totale depositie van 1600 mol per hectare per jaar. Ter vergelijking: in het eerste advies van de commissie Remkes werd het aandeel van de landbouw in de stikstofdepositie gesteld op 46%. In dat advies kwam de luchtvaart niet voor.

Volgens de commissie Remkes is de stikstofemissie van de luchtvaart in de afgelopen jaren fors gestegen, terwijl in andere sectoren zoals de landbouw de stikstofemissies juist beperkt bleven of daalden. De commissie constateert dat het overgrote deel van de Nederlandse vliegvelden ten onrechte niet beschikt over een Natuurbeschermingswetvergunning. Bovendien twijfelt de commissie aan de berekeningen over de verwachte ontwikkelingen van vliegveld Lelystad.

Groei door extern salderen

De luchtvaart zou in de toekomst wel verder kunnen groeien door extern salderen – mogelijk door emissierechten vanuit de veehouderij te verwerven. “Groei ten opzichte van de huidige situatie is dan alleen mogelijk als de stikstofemissie van de luchtvaartsector daalt. Hierbij kan, net als in andere sectoren, gebruik gemaakt worden van de juridische mogelijkheden zoals intern en extern salderen”, aldus het advies.

Remkes wijst erop dat stikstofemissies van vliegtuigen boven 3000 voet niet goed in beeld zijn. Nederland zou zich in Europees verband sterk moeten maken dat daarover meer en gedetailleerde gegevens beschikbaar moeten komen.

De aanbevelingen voor de luchtvaartsector kunnen in een volgend advies van de commissie Remkes nog worden aangescherpt. De commissie komt in mei van dit jaar met een advies voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek op langere termijn.

‘Terechte conclusie’

LTO Nederland zegt in een reactie dat het “niet meer dan logisch is dat de oplossingen in verschillende economische sectoren worden gezocht. De conclusie van het adviescollege-Remkes – dat ook de luchtvaartsector haar verantwoordelijkheid moet nemen – is terecht. Het is goed dat de luchtvaartpartijen dat ook erkennen.”

‘Boeren uitkopen rond Veluwe’

In een reactie stelt Mobilisation for the Environment dat Remkes wel heel gemakkelijk stelt dat de stikstofdepositie als gevolg van de luchtvaart zou kunnen worden gesaldeerd met andere sectoren. “Ten behoeve van Lelystad Airport zouden dan honderden boeren moeten worden uitgekocht. En zelfs dan nog blijft de Veluwe zwaar overbelast met stikstof”, aldus de milieugroepering. “Om de natuur op de Veluwe een kans te geven om zich te herstellen moeten sowieso op grote schaal boeren op en rond de Veluwe worden uitgekocht, ook zonder Lelystad Airport.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.