Skip to content

Rendement Duitse biomelkveehouderij bedroevend laag

Updated on:
Zuivel
Achtergrond
Foto: ANP - Foto: "John MacDougall"

Foto: ANP

Door hoge productiekosten is het rendement van de Duitse biomelkveehouderij teleurstellend laag.

De biomelkprijs is aanzienlijk hoger dan die voor gangbare melk. Verdienen biomelkveehouders daarom ook genoeg? Het resultaat van een Duitse analyse is ontnuchterend. De kosten zijn wel zo’n 20% hoger dan de prijs die de Duitse biomelkveehouder ontvangt.

Sterke groei productie biomelk

De productie van biologisch gecertificeerde melk is in Duitsland sterk gegroeid. In de jaren 2017 en 2018 steeg de aanvoer bij de verwerkers met 20%. Oorzaak is de verhoudingsgewijs hoge prijs die de melkveehouders voor biomelk ontvangen. Door de melkprijscrisis in 2015 en 2016 zijn veel melkveehouders omgeschakeld naar biologisch; Duitsland telt momenteel 4.300 biomelkveehouders.

€ 47,40 voor 100 kilo

Voor 100 standaard kilo (4% vet, 3,4% eiwit) ontvingen deze melkveehouders in het afgelopen jaar € 47,40. In oktober dit jaar was het gemiddelde voor Duitsland als geheel weliswaar iets lager, namelijk € 47,10, maar in vergelijking met het gemiddelde voor gangbare melk (€ 32,80) is het verschil aanzienlijk. De biomelkprijsontwikkeling vertoont bovendien een vrij stabiel verloop.

Geen prijsdruk door toenemend aanbod

Het gegroeide aanbod heeft vooralsnog geen grote druk op de prijs met zich meebracht. Volgens een analyse van het Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL), een niet aan een universiteit gelieerd onderzoeksbedrijf, is dat te danken aan de loskoppeling van de biomelkprijzen van de markt voor gangbare melk en een consequente volumeplanning.

Desondanks hebben de Duitse biomelkleveranciers de afgelopen jaren niet veel meer verdiend dan hun gangbaar werkende collega’s, stelt het BAL aan de hand van onderzoek vast. In opdracht van het Bundesverband deutscher Milchviehalter (BDM), de European Milk Board (EMB) en producentenvereniging MEG Milch Board heeft het bureau berekend of de biomelkprijs echt hoog genoeg is om langdurig met succes te kunnen werken.

Kosten biomelk 20% hoger dan de opbrengsten

Het resultaat van de analyse van het BAL mag ontnuchterend worden genoemd. De kosten van de productie van 100 kilo biomelk bedragen volgens het bureau € 60,29. Ruim 20% van de kosten in 2017 en 2018 werden niet door de melkprijs gedekt.

Wel zijn er nog de subsidies, maar die bedragen ‘slechts’ € 11,60 per 100 kilo. Voor de dekking van de volledige kosten plus een faire beloning van hun werk komen de bioproducenten onder de eindstreep € 12,89 tekort, aldus de analisten.

Bij de berekening van het theoretische (want in de praktijk dus ontbrekende) inkomen voor de bedrijfsleider en meewerkende gezinsleden zijn zij uitgegaan van de ‘in de landbouwsector gebruikelijke loontarieven’.

Milch Marker Index voor biomelk

De 3 opdrachtgevende belangenorganisaties zijn tegen deze achtergrond van plan ook voor biomelk jaarlijks een zogenoemde Milch Marker Index (MMI) te berekenen, zoals nu al geruime tijd wordt gedaan voor gangbare melk. De MMI is een instrument waarmee de kostenontwikkeling afgezet tegen de melkprijsontwikkeling wordt geactualiseerd. Deze kan worden gebruikt in de onderhandelingen met de afnemers en bij ontmoetingen met de politiek.

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin