RFC-leden krijgen extra werk met diergezondheid

20-12-2019 | |
Foto: Bert Jansen - Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

FrieslandCampina gaat begin 2020 nog met leden in gesprek over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan zaken als Koemonitor en andere diergerelateerde eisen. Toch lijkt ook nu al wel duidelijk dat leden zich moeten voorbereiden op veel kleine veranderingen.

Dit blijkt uit de ‘Aanpassing reglementen 2020’, die kort na de ledenraadsbijeenkomst is gepubliceerd. Zo moeten leden voortaan weer elke 12 maanden een actualisering doorvoeren van het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP). De oude regel was eens in de 18 maanden.

Aandacht voor attentiekoeien

Leden maken kennis met Koe-alert, een extra check of er attentiekoeien zijn op het bedrijf, waarvan de melk niet mag worden afgeleverd. De beoordeling doet de veehouder zelf, maar minstens eens per jaar moet een hiervoor gekwalificeerde dierenarts komen controleren. Die moet vaststellen of er attentiekoeien zijn en zo ja, of ze aantoonbaar apart worden gehouden. Ook wordt mede op basis van het aantal attentiekoeien gekeken of er aanleiding is voor een extra, signaalgestuurd bedrijfsbezoek. Zo’n extra bezoek (met extra kosten) kan ook nodig zijn als het rollend jaargemiddelde van Focus Planet-punten lager is dan 60.

Ook versoepeling van regels

De Focus Planet-toeslag wordt vanaf 2021 uitbetaald in het tweede kwartaal in plaats van in het eerste, zoals nu het geval is. Dat is een administratieve noodzaak gebleken.

Naast alle aanscherpingen is er ook een versoepeling. Voor het onderdeel stikstofbodembalans wordt de lat lager gelegd. Reden is dat een analyse van de cijfers over meerdere jaren aan het licht bracht dat de oude puntenverdeling te scherp was ingesteld.

Kosten lopen op

De vastekosten-inhouding op het maandelijkse melkgeld wordt verhoogd van € 100 naar € 131, met een maximum van € 1,31 per 100 kilo melk, Hiervoor wordt als reden aangevoerd dat de kosten bij FrieslandCampina in de afgelopen jaren ook zijn opgelopen.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer