Doorgaan naar artikel

RFC oppert financiering te koppelen aan melklevering

Geüpdatet op:
Zuivel
Analyse
Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Royal FrieslandCampina (RFC) lijkt af te willen van de ledenobligaties. Inruilen voor certificaten lost een groot deel van de huidige sores rond de ledenfinanciering op, meent het bestuur. De leden kunnen digitaal meepraten.

Coöperatie FrieslandCampina lijkt grote stappen te willen maken met een andere ledenfinanciering. Ze is daarvoor begonnen met het (digitaal en beperkt) horen van de leden. De coöperatie heeft alvast een denkrichting aangegeven, zo bleek woensdagavond 21 oktober bij de presentatie van de voorstellen.

De coöperatie wil de € 1,64 miljard aan ledenobligaties op naam – goed voor de helft van het eigen vermogen en 18% van het balanstotaal – omzetten in certificaten van aandelen. Die moeten worden gekoppeld aan het volume ledenmelk, zo bleek uit de presentatie van CEO Hein Schumacher en bestuursvoorzitter Frans Keurentjes. Veel details zijn nog onbekend, maar een bedrag werd genoemd van 10 cent per kilo melk.

Obligatiewaarde FrieslandCampina

Vast staat dat FrieslandCampina aan de slag moet met de financiering. Steeds minder leden zijn bereid te investeren in ledenobligaties, waardoor de verkoop van obligaties door gestopte leden onmogelijk dreigt te worden en de obligatiewaarde kan dalen. FrieslandCampina heeft daarom vorig jaar al een deel van de verhandelbare obligaties teruggekocht en de ‘stallingscapaciteit’ bij Rabobank van nog aan te bieden obligaties vergroot. Dit zijn echter tussenoplossingen.

FrieslandCampina heeft behoefte aan meer en een stabieler ledenvermogen, en dan in ‘de dode hand’. Ledenobligaties voldoen daarvoor niet. Reden is dat zo’n 45% van de ledenobligaties in handen is van inactieve leden en dus vrij opeisbaar zijn. De obligaties van actieve leden voldoen wel, maar zijn toch minder handig dan vermogen in de dode hand.

Obligaties omzetten in certificaten

De huidige situatie is op termijn niet houdbaar. Coöperatiebestuur en directie stellen daarom voor de obligaties om te zetten in certificaten, gekoppeld aan het melkvolume. Dat lost voor de onderneming meerdere problemen op:

  • al het vermogen gaat naar de dode hand en ligt daar vast;
  • de certificaten blijven bij de actieve leden;
  • de onderneming hoeft niet meer de jaarlijkse hoge rente op de obligaties te betalen.

Nadelen

Er zijn echter ook nadelen, vooral voor de bedrijfsopvolgers. Die moeten zich helemaal opnieuw inkopen, tot een waarde van 10 cent per kilo melk, zo werd genoemd. Daarmee worden hun financieringslasten nog hoger. En die zijn volgens een rapport in opdracht van de coöperatie al zo hoog. Misschien onbedoeld, wordt hiermee ook een extra keuzemoment geschapen. Wil de opvolger zich dan nog inkopen in de coöperatie? Als een keuze bestaat, moet FrieslandCampina opletten. Een ander lastig punt betreft de inactieve obligatiehouders. Een bankrun moet worden voorkomen.

Veel simpeler dan omzetten, maar niet genoemd, lijkt het tijdelijk inhouden van extra melkgeld, zoals eerder voorgesteld door de jongerencommissie. Elke oplossing kost geld, maar deze oogt als het meest simpel en effectief.

Snel delen

Image
Klaas van der Horst

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Copyrights reserved

Terms and conditions Privacy Cookies

Beheer
WP Admin