RFC verder met afgestofte oud-voorzitter

15-10 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Bijna viel ik van mijn stoel van verbazing toen ik las dat FrieslandCampina (RFC) Sybren Attema uit Heeg voordraagt als nieuwe voorzitter.

Die heeft alles, wat eigenlijk niet past bij de opvolger van Erwin Wunnekink. Attema was de voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandFoods, die in 2009 een fusie aanging met Campina wat resulteerde in het huidige FrieslandCampina. Daarvoor was hij dat al van een kleine zuivelcoöperatie uit het Noorden, die opging in FrieslandFoods.

Hij is geen boer meer, want na zijn bestuursperiode trad hij in dienst van RFC. Hij ging naar het Verre Oosten voor de ontwikkeling van de veehouderij. Terug in Nederland werd hij voorzitter van ICCO, die dit jaar opging in ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Relatie met CEO Hein Schumacher

Dat is dus de achtergrond van de nieuwe voorzitter. Volgens oud-voorzitter Frans Keurentjes moet die ‘een frisse wind en nieuw leiderschap brengen’, zoals hij bij zijn afscheid zei. Voorzitter Wunnekink, die het na drie maanden voor gezien hield: ‘Ik word door te veel mensen geassocieerd met het oude bestuur’. Dit alles is zeker van toepassing op toekomstig voorzitter Attema.

Bovendien heeft hij een merkwaardige relatie met CEO Hein Schumacher. Tot voor een paar jaar was dat zijn werkgever. Attema was werknemer in het Verre Oosten, Schumacher de grote baas. Attema moest zich voegen naar het beleid, dat Schumacher en zijn mensen uitstippelden.

Ik wens hem sterkte en hoop dat hij er in slaagt de grote coöperatie weer op de rails te krijgen

Nu worden de rollen omgekeerd. Attema wordt de baas van Schumacher. Die leidt een coöperatie, die kampt met problemen. De melkprijs is redelijk, maar niet meer toonaangevend. Nogal wat leden lopen weg en het bestuur lijkt een duiventil. In dat klimaat moet Attema opereren. Ik wens hem sterkte en hoop dat hij er in slaagt de grote coöperatie weer op de rails te krijgen. Zowel wat de leden betreft als de onderneming.

Ervaring van Attema

Wie weet, helpt de ervaring van Attema in alle geledingen wel om er een succes van te maken. Door zowel boer, bestuurder als werknemer te zijn geweest kent hij FrieslandCampina als geen ander. Hopelijk zeg ik over een paar jaar: een gewaagde, maar zeker een geslaagde keuze.
Beheer