Doorgaan naar artikel

RFC zet leden aan het werk met serie aanpassingen

Foto: ANP

Foto: ANP

FrieslandCampina wil de leden en bestuurders de komende maanden laten stemmen over een hele reeks aanpassingen, voor zowel de inrichting van de coöperatie als over de richting waarin de onderneming zich moet ontwikkelen. Een stapsgewijze besluitvorming ligt in het verschiet.

FrieslandCampina heeft onderzoekers van Wageningen UR een ‘neutrale’ studie laten maken naar de toekomst van de melkveehouderij, met daarbij een drietal ‘exploratiescenario‘s’. In alle gevallen blijven er flink minder bedrijven over. Gezien een aantal voorstellen waarmee de coöperatie inzet op de discussie met de leden, kiest het bestuur alvast voor een van de drie laatste scenario‘s, die van stimulering natuurinclusief.

Indicator natuur en landschap

Het is in deze richting dat FrieslandCampina langzaam verder wil gaan. Een van de voorstellen voor de discussie met de leden is namelijk de doorontwikkeling van de indicator natuur en landschap. Daarvoor wordt de huidige lijst van maatregelen vervangen door een nieuwe onderbouwde lijst met beheermaatregelen. De inhoud van deze lijst is nog niet bekend.

Niet alleen maar verder en strenger

Het gaat niet alleen maar verder en strenger. Zo wil het bestuur de aanpassing van de hersteltermijn voor de minimumeis Duurzame ontwikkeling verlengen van 6 maanden tot een jaar. Daarnaast wordt voorgesteld om criteria voor de Foqus planet-toeslag te versoepelen. Kiezen voor een ontwikkeling richting natuurinclusief is voor het aantal bedrijven en voor het gemiddelde bedrijfsrendement wel de meest aantrekkelijke van de drie verkende ontwikkelingsrichtingen.

Nieuwe ledenfinanciering

FrieslandCampina wil overigens niet alleen praten over de richting waarin de ledenbedrijven zich moeten ontwikkelen, maar vooral ook over een nieuwe ledenfinanciering. De huidige vorm van ledenfinanciering, die vrijwillige is, is niet meer houdbaar. Te weinig leden houden een te klein aandeel van de uitgezetten ledenobligaties aan.

Kredietruimte raakt snel uitgeput

Bij elke nieuwe handelsdag blijkt het weer: het aanbod van te koop aangeboden obligaties overstijgt het aantal door leden gekochte obligaties ruimschoots. De extra kredietruimte die begin 2020 bij de Rabobank is verkregen, raakt zo snel weer uitgeput.

Het bestuur van FrieslandCampina wil daarom toe naar een nieuw soort financiering, met meer geld in de dode hand (nu ongeveer 50%) en mogelijk ook een directere binding tussen het volume melk per lid en de omvang van het kapitaal in de coöperatie. Volgens RFC-voorzitter Keurentjes is er nog geen concreet voorstel over hoe de financiering aan te passen. Volgens hem is dat om de discussie onder de leden niet te hinderen.

Verder spreken over oudere plannen

Behalve over nieuwe voorstellen, moet ook nog verder worden gesproken over oudere plannen. Zo wordt deze maanden nog steeds gewerkt aan een aanpassing van de voorstellen om het coöperatiebestuur te veranderen. Een eerste voorstel haalde het vorige maand niet. Volgens Keurentjes kwam dit door een verkeerde ‘beeldvorming’ over het voorstel een aantal bestuurlijke verantwoordelijkheden over te dragen aan gespecialiseerde clusters van bestuursleden.

Inperking ledenraad

Daarnaast zorgden de plannen voor inperking van de ledenraad van 210 naar 140 leden onder gelijktijdige aanpassing van districtsgrenzen voor verzet. Te veel bestuurders vonden dat ze de gevolgen hiervan niet konden overzien. Eind dit jaar wordt mogelijk opnieuw gestemd over deze kwestie.

Over de andere zaken liggen de stem-data ook nog niet vast. In eerdere jaren werden stemmingen vaak samengevoegd in een december-ledenraad. Nu wordt op vaker en op andere momenten gestemd.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Klaas van der Horst

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin