Rijk begeeft zich weer op grondmarkt bij natuur

Het rijk stelt de komende jaren zo’n € 1 miljard beschikbaar voor opkoop van veehouderij-bedrijven rondom natuur.

Dat is genoeg om een paar honderd bedrijven inclusief grond van de markt te nemen. Vrijwilligheid staat voorop. Gezien het beschikbare bedrag is het geen eenmalige regeling zoals de huidige saneringsregeling varkenshouderij. Het doel is gericht wegnemen van piekbelasters.

Vrijdag 24 april volgt hierover een brief van het kabinet. Maar het zal nog wel maanden duren voor de mist helemaal opgetrokken is.

Leren van eerdere regelingen

Lessen uit het verleden zijn wel te trekken:

  1. De eerste tranche van een regeling is vaak de beste. De Beëindigingsregeling varkenshouderij uit 1999 (Bevar1) was goud, de tweede tranche (Bevar2) zilver met een gouden rand en de latere opkoopregelingen brons, maar nog steeds financieel aantrekkelijk, zie de overtekening van de huidige Saneringsregeling Varkenshouderij.
  2. Voor pachtbedrijven is het vaak veel interessanter om deel te nemen aan opkoop dan voor eigendomsbedrijven. Pachters kunnen namelijk al hun investeringen in gebouwen te gelde maken in zo’n regeling. Bij staken van pacht is dat veelal niet het geval.
  3. Eerdere natuurgerelateerde beëindigingsregelingen (Bevar1 en 2) stelden verkoop van grond in natuurgebieden verplicht. Er is destijds volop grond aan de overheid verkocht zonder enige wanklank over de betaalde prijs. Ergo: die lag minstens op marktwaarde.

Opkoop goed voor stoppers en blijvers

Met deze regelingen komt de overheid weer in beeld als koper voor grond redelijk dicht bij natuur. Juist die leek het minst waardevast de afgelopen jaren. Daarmee is de opkoop goed voor stoppers én blijvers. Want een dalende grondprijs, die wil geen enkele grondeigenaar.


Lees ook onderstaand artikel over Bevar-regeling uit Boerderij-vakdeel Varkenshouderij eind 1999 (geen pdf beschikbaar)

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.