Doorgaan naar artikel

Rijk meet met twee stikstofmaten bij verkeer

Foto: ANP

Foto: ANP

Bij de verlaging van de maximumsnelheid zou het rijk meer stikstofwinst inboeken dan er daadwerkelijk is. Dat is benadrukt door een publicatie van EenVandaag.

De stikstofwinst (stikstofoxiden) door de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen wordt in het stikstofregistratiesysteem hoger ingeboekt dan op grond van de vergunningverlening logisch is. De stikstofwinst is berekend over het gehele land, terwijl bij de vergunningverlening alleen de verkeersuitstoot wordt meegerekend over een afstand van 5 kilometer.

Verschillende rekenmethodes verkeer en landbouw

Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (Commissie Hordijk) heeft in het rapport ‘Meer meten, robuuster rekenen’ al de vinger gelegd op de verschillende behandeling van verkeer en landbouw als het gaat om de stikstofeffecten op grotere afstand. Hordijk adviseert het kabinet om de berekeningswijze voor de vergunningverlening voor verkeersprojecten op dezelfde manier te doen als voor landbouwprojecten (waarbij de ammoniakneerslag over grotere afstand wel wordt meegerekend).

Hordijk stelt dat op 20 kilometer van een veehouderij “grofweg slechts 30% van de uitgestoten ammoniak is neergeslagen. Voor stikstofoxiden (die door het verkeer worden uitgestoten) is dit zo’n 10%.” Op een afstand van 250 kilometer is zo’n 80% van de ammoniak (uit de veehouderij) neergeslagen en zo’n 40% van de stikstofoxiden (uit het verkeer).

Hordijk: reken neerslag stikstofoxiden op grotere afstand mee

De Commissie Hordijk adviseert dan ook om de neerslag van stikstofoxiden op grotere afstand dan 5 kilometer mee te rekenen bij de vergunningverlening, zoals dat ook gebeurt met de neerslag van ammoniak afkomstig van veehouderijbedrijven. Het kabinet zal later reageren op het advies van Hordijk. Bij de landelijke monitoring van de luchtkwaliteit wordt overigens het stikstofeffect van verkeerswegen op grotere afstand wel meegewogen.

Rijk creëert stikstofruimte die er niet is

Bij het televisieprogramma EenVandaag reageert jurist Marieke Kaajan, die eerder de Tweede Kamer uitleg gaf over het natuurbeschermingsrecht en die ook advies gegeven heeft aan de melkveegroep over het alternatieve veevoerplan. Zij zegt dat het rijk op papier stikstofruimte creëert die er feitelijk niet is. “Je rekent op twee manieren. Dat is niet consequent.”

Zij denkt dat organisaties die bezwaar maken tegen de vergunningverlening van een aantal infrastructurele werken goede kansen hebben bij de rechter.

D66: schijn van bevoordeling

Kamerleden zijn ook kritisch. D66-Kamerlid Rutger Schonis zegt dat deze manier van vergunningverlening de schijn van bevoordeling wekt. “Dat moet het kabinet zelf ook niet willen.” Hij pleit net als Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) voor een pas op de plaats. CDA‘er Jaco Geurts zegt dat de manier waarop er rond de wegen wordt gerekend niet is uit te leggen aan boeren.

Beheer
WP Admin