Risicofactoren mobiliteit koe bij weidegang in kaart gebracht

De afstand die koeien moeten lopen en de kwaliteit van het kavelpad zijn directe factoren die de mobiliteit van de koeien beïnvloeden, als signaal voor de klauwgezondheid.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Ierse en Nederlandse wetenschappers onder 68 Ierse bedrijven met 11.116 koeien die weidegang krijgen.

Andere factoren

Een lange afstand naar de wei en een slecht onderhouden kavelpad zijn negatief geassocieerd met de mobiliteit van de koeien. Maar ook koeien met een hogere productie, een hoog celgetal, een lagere conditiescore, en koeien die genetisch op gebied van klauwgezondheid niet sterk zijn, zullen vaker een minder mobiliteit laten zien, zo melden de onderzoekers. Sommige rassen, zoals Jersey-koeien, hebben juist een minder hoog risico op verminderde mobiliteit.

Lagere opbrengst

De kuddes die een suboptimale mobiliteit vertonen, leiden economisch tot lagere opbrengst en hogere kosten, met een slechter totaal economisch resultaat tot gevolg. Ook zijn deze kuddes geassocieerd met hogere uitstoot van broeikasgassen per kilo meetmelk door minder efficiënte productie.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.