Doorgaan naar artikel

Rituele voorjaarsdans

Foto: Henk Riswick premium

Foto: Henk Riswick

D66 en BBB bedienen vooral elk hun eigen achterban in opgeklopt debat over glyfosaat op grasland.

Het is weer zo ver. De jaarlijkse discussie over glyfosaatgebruik op grasland is begonnen. Het lijkt wel een rituele voorjaarsdans, met van beide kanten steeds gekkere beweringen.

Verbod op doodspuiten

Kamerleden Van der Plas (BBB) en De Groot (D66) maken het allebei nogal bont. De Groot is het nog steeds niet gelukt om een verbod op doodspuiten van grasland te krijgen. Weliswaar heeft de Tweede Kamer moties in die richting aangenomen, maar het verbod is er nog niet. Nu vindt hij dat boeren die desondanks grasland doodspuiten ‘een middelvinger opsteken naar de Kamer’. Dat is grotesk. Sinds wanneer moeten burgers en bedrijven zich houden aan Kamermoties? Zolang het gebruik toegestaan is, heeft hij geen been om op te staan.

Opruiing

Dan Van der Plas. Ook die schiet door in haar verontwaardiging. Zij vindt de oproep om foto’s van oranje weilanden op te sturen een vorm van opruiing. Dat is al even overdreven als de ‘middelvinger naar het parlement’ die De Groot meende te zien. Is er een onschuldiger actievorm te bedenken dan een foto maken van een weiland en die opsturen naar een minister? Bij opruiing denk je toch eerder aan aanzet tot geweld en andere illegale activiteiten.

Beide partijen zijn vooral bezig zich te profileren voor de eigen achterban. Heel verheffend is dat niet. Laten ze zich liever richten op een goede discussie over voors en tegens van glyfosaat. D66 moet de gevaren van ’s werelds meest gebruikte gewasbeschermingsmiddel niet zo overdrijven (‘grote gifwolk‘) en BBB zou er beter aan doen argumenten te verzamelen waarom het middel zonder gevaar voor deze toepassing bruikbaar is.

Beheer
WP Admin