RIVM: coronavirus mogelijk ook in oppervlaktewater

Het coronavirus kan mogelijk ook in het oppervlaktewater zitten. Dat zegt het RIVM desgevraagd.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het virus op verschillende plaatsen in rioolwater bij waterzuiveringsinstallaties is aangetoond, onder andere bij Schiphol en in de omgeving van Loon op Zand. “Het is onbekend of het virus ook in oppervlaktewater voorkomt. Dat het in afvalwater is aangetroffen, betekent dat het wel mogelijk is dat het in oppervlaktewater terechtkomt, bijvoorbeeld door rioolwateroverstorten of lozing van gezuiverd afvalwater”, aldus het RIVM.

Nog geen onderzoek gedaan

Over het voorkomen van het virus in oppervlaktewater is nog niets bekend, omdat hier nog geen onderzoek naar is gedaan. Het is ook nog niet bekend of en hoelang het coronavirus in water kan overleven. Ook is nog niet bekend of overdracht van het coronavirus via water mogelijk is.

Advies aan boeren die werken met oppervlaktewater

Het RIVM adviseert boeren die werken met oppervlaktewater om vee te drenken of om gewassen te besproeien de standaard hygiënemaatregelen in acht te nemen. “Immers, afvalwater wordt gezuiverd door waterzuiveringsinstallaties, maar kan toch in bepaalde mate het oppervlaktewater bereiken en zo de waterkwaliteit beïnvloeden. Dat was al zo en staat los van het coronavirus”, aldus een woordvoerder van het RIVM.

De belangrijkste besmettingsroutes van het coronavirus blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen, aldus RIVM.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.