RIVM-criticaster Hanekamp in stikstofcommissie

Natura 2000-gebied Lemselermaten. Provincie Overijssel wil dit gebied beschermen tegen stikstofuitstoot. - Foto: Boerderij -
Natura 2000-gebied Lemselermaten. Provincie Overijssel wil dit gebied beschermen tegen stikstofuitstoot. - Foto: Boerderij

Scheikundige Jaap Hanekamp is een van de acht leden van het adviescollege dat in opdracht van landbouwminister Carola Schouten de meet- en rekenmethodiek voor stikstof gaat bestuderen.

Schouten had eerder al de econometrist Leen Hordijk als voorzitter van het adviescollege aangezocht.

Maandag 2 december werd het adviescollege ingesteld, dat bestaat uit deskundigen op het gebied van stikstof, luchtkwaliteit en het interpreteren van gegevens daarover.

Verbeteringen

De commissie gaat eerst inventariseren of er verbeteringen nodig zijn op het terrein van de bestaande meet- en rekenmethodiek over de stikstofuitstoot en stikstofneerslag. Als die verbeteringen nodig zijn, wordt gekeken naar mogelijke uitwerking en invoering daarvan.

Jaap Hanekamp (University College Roosevelt) zat het RIVM scherp op de huid over de berekeningen van ammoniakdepositie in Nederland.

De overige leden zijn:

  • Henk Eskes is wetenschappelijk medewerker van weerinstituut KNMI en deskundig op gebied van metingen aan onder andere stikstof in de atmosfeer.
  • Jan Willem Erisman was tot 1 oktober hoogleraar integrale stikstofstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Maarten Krol is hoogleraar Omgevingswetenschappen aan Wageningen Universiteit, De stikstofkringloop is een van zijn expertises.
  • Pieternel Levelt is hoogleraar aan de Technische universiteit van Delft. Zij is deskundig op gebied van satellietwaarnemingen van de atmosfeer rond de aarde.
  • Martijn Schaap is onderzoeker op gebied van luchtkwaliteit en klimaatverandering. Hij is parttime hoogleraar aan de Freie Universität in Berlijn.
  • Wim de Vries is hoogleraar op gebied van milieusysteemanalyse aan Wageningen Universiteit.

De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd het Mesdag Zuivelfonds te betrekken bij het adviescollege.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer