Doorgaan naar artikel

RIVM maakte fout bij stikstofuitstoot 30 veehouderijen

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

De ammoniakemissie van ongeveer 30 veehouderijen is aangepast in de top-100 van grootste uitstoters na de fout van het RIVM.

In de nieuwe top-100 staat de eerste veehouderij op plek 7, met een uitstoot van 49.500 kilo, in de gemeente Maasdriel. Dat is een stuk minder dan de 100.000, die in de foute lijst werd toebedeeld aan een veehouderij in Venray. De hoogste notering uit die gemeente is nu te vinden op nummer 11 met 36.000 kilo. Of het hetzelfde bedrijf is, is niet te zeggen, omdat de gegevens geanonimiseerd zijn. Van de industriële bedrijven zijn wel bedrijfsnamen vrijgegeven. De 100e op de lijst stoot per jaar bijna 19.000 kg ammoniak uit.

Fout

De lijst is op verzoek van het ministerie samengesteld door het RIVM, die in een eerdere lijst, 2 weken geleden, een fout maakte met de emissiefactoren van veehouderijen. Daardoor kregen dus ongeveer 30 veehouderijen een verkeerde uitstoot toebedeeld.

Stalemissies

In deze emissiecijfers gaat het alleen om stalemissies, de ammoniak uit beweiden en bemesten is niet meegerekend. Het RIVM meldt in de aanbiedingsbrief aan het ministerie dat de feitelijke bedrijfssituaties in de praktijk kunnen veranderen, met name bij veehouderijen.

10 industriële bedrijven

In de nieuwe top-100 ammoniak-uitstoters staan nog steeds 90 veehouderijen en 10 industriële bedrijven. Daar zitten ook bedrijven uit de food- en agribusiness tussen. Yara staat nog altijd op plaatst 2 en 2 cacaoverwerkers van Olam en Cargill op 4 en 5. Na de eerste veehouderij staan 2 locaties van Suiker Unie in Dinteloord en Vierverlaten op plek 8 en 9. Verder is de productielocatie van FrieslandCampina in Veghel op plek 56 te vinden op de nieuwe lijst.

NOx

Ook in de lijst met de 100 grootste uitstoters van NOx is een fout geslopen, die is opgemerkt door het bedrijf zelf. Een locatie van ExxonMobile in Eemshaven had verkeerde, te hoge, emissies doorgegeven en is een daardoor uit de top-100 verdwenen. Alle noteringen onder nummer 85 schuiven daardoor een plekje naar boven. Hekkensluiter Aviko op deze lijst staat nu dus op plek 99.

2 losse lijsten

De top-100 stikstofuitstoters is door het RIVM gemaakt omdat GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet daar in Kamervragen om vroeg. Het ministerie heeft ervoor gekozen om 2 losse lijsten te maken, van ammoniak en van stikstofoxiden. Omdat beide stoffen een andere doorwerking hebben in de stikstoflast, zijn de beide niet te vergelijken, aldus het RIVM. Het belang van ammoniak voor stikstofdepositie is volgens de instantie een factor 2,7 groter dan van stikstofoxiden.

Lees meer over

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin