Doorgaan naar artikel

RIVM somber over staat milieu in Nederland

Vervuiling gaat ten koste van onder andere bestuivende insecten en schoon drinkwater. - Foto: Pixabay

Vervuiling gaat ten koste van onder andere bestuivende insecten en schoon drinkwater. - Foto: Pixabay

Het milieu in Nederland verkeert in ‘slechte staat’ en dat schaadt de gezondheid van mensen. Met die boodschap vat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de huidige wetenschappelijke kennis over de kwaliteit van de leefomgeving samen.

“Om het tij te keren zijn ingrijpende maatregelen nodig”, concluderen onderzoekers van het instituut. Huidige maatregelen zijn volgens het RIVM ‘onvoldoende’.

“Door uitputting van de bodem en vervuiling van bodem, water en lucht, hebben de draagkracht en veerkracht van de natuurlijke systemen in Nederland hun grens bereikt”, waarschuwt het RIVM.

Vervuiling gaat ten koste van ‘natuurlijk kapitaal’. Daaronder verstaan de onderzoekers bijvoorbeeld bestuivende insecten en schoon drinkwater.

Te veel nieuwe chemische stoffen

In de rapportage staat dat chemische stoffen in zo’n hoog tempo op de markt worden gebracht, dat het qua regulering niet bij te benen is. “Zo komt er elke 1,4 seconde een nieuwe industriële chemische stof op de markt. Dat is veel te snel om alle stoffen te kunnen beoordelen op hun risico’s voor milieu en gezondheid.”

In achterstandswijken zien de onderzoekers de gezondheid van bewoners steeds slechter worden. “Deze wijken liggen vaker langs snelwegen en door weinig groen hebben bewoners meer overlast van hitte en geluid”, verklaren ze.

Groenere achterstandswijken

In het onderzoek wordt gepleit voor maatregelen die meerdere doelen tegelijk dienen. “Als achterstandswijken groener worden, daalt de hittestress, verbetert de luchtkwaliteit, vermindert geluidsoverlast en bewegen inwoners meer”, geven ze als voorbeeld.

Een andere aanbeveling is om als overheid niet op eigen houtje maatregelen door te voeren, maar burgers en bedrijven te betrekken bij de zoektocht naar manieren om de leefomgeving te verbeteren.

Beheer
WP Admin