Rli: focus sterker op boeren die door willen

02-12-2021 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De overheid moet om de landbouw te verduurzamen meer focussen op het verduurzamen van landbouwbedrijven die door willen, en niet alleen op sanering. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Landbouwbedrijven moeten duidelijk weten waar hun bedrijf aan moet voldoen, aldus de raad, en moeten vervolgens zoveel mogelijk vrijgelaten worden in hoe zij die normen gaan behalen. De Rli constateert dat het huidige overheidsbeleid, sterk gericht op sanering van bedrijven en met steeds gedetailleerdere voorschriften over hoe geboerd moet worden, leidt tot weerstand in de sector. “Ook bij bedrijven die in principe perspectief zien in een duurzame bedrijfsvoering”, aldus de Rli, die voor zijn advies sprak met verschillende boeren.

Doelvoorschriften

Centraal stond de vraag: welk overheidsbeleid helpt boerenondernemers om binnen de duurzaamheidsgrenzen die overheid en samenleving stellen, hun toekomst vorm te geven. De Rli zegt ‘niet te betwisten dat er een saneringsopgave ligt’, maar vindt dat sterker ingezet moet worden op bedrijven die kunnen en willen doorgaan. Die bedrijven zouden op eigen bedrijfsniveau moeten weten wat zij moeten doen om te verduurzamen. Deze bedrijven moeten doel- in plaats van middelvoorschriften krijgen zodat de ondernemers zelf hier naartoe kunnen werken op een wijze die ze vinden passen bij hun bedrijf.

Certificeringssysteem

Hiervoor wil de raad dat het Rijk ook een certificeringssysteem opzet. Een onafhankelijke autoriteit, die moet beoordelen in hoeverre bedrijven aan duurzaamheidsnormen voldoen. Dit moet er toe leiden dat minder bedrijfscontroles nodig zijn.

De Rli vindt daarnaast dat het Rijk meer betrokken moeten zijn bij gebiedsprocessen, en boeren moet ondersteunen door te zorgen dat andere partijen in de keten (kredietverstrekkers, inkoopcombinaties van supermarkten, afzetcoöperaties) en consumenten meer bijdragen aan verduurzaming.

Graumans
Kirsten Graumans RedacteurBeheer