Robuust ganzenbeleid vereist goed gesprek

Foto: Mark Pasveer -
Foto: Mark Pasveer

Provincies, faunabeheereenheden (FBE) en maatschappelijke organisaties moeten eerst fatsoenlijk om tafel over het ganzenbeleid, ganzenbeheer en de aanwezige kennis.

Alleen dan kan er een gedragen robuust voorstel voor landelijk ganzenbeheer komen. Dat is de conclusie van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MAF), die recent een tussenadvies uitbracht aan provincies. Dat meldt BIJ12.

Drie onderwerpen

Volgens de adviesraad is het belangrijk dat er vanuit samenwerking tussen provincies onderling én met de betrokken partners overeenstemming ontstaat over de vervolgaanpak. Momenteel is de aanpak in ieder provincie anders geregeld. De drie onderwerpen waarover de gesprekken moeten gaan volgens de adviesraad:

  1. De schaal waarop het ganzenbeleid moet worden afgestemd;
  2. De balans tussen populatieomvang en schadeomvang;
  3. De effectiviteit van het beheer.

Eindadvies

De gesprekken zouden begin 2020 plaats moeten vinden. De uitkomst wordt verwerkt in het eindadvies. Ten slotte is volgens de raad aanvullend onderzoek nodig naar openstaande vragen bij ganzenbeheer. Hierover wil de raad ook advies geven in het eindadvies, die eind 2020 klaar moet zijn.

Onafhankelijke raad

De MAF is een onafhankelijke raad die provincies sinds 2017 adviseert over het faunaschadebeleid. Ook ondersteunt de raad provincies in het maatschappelijk debat over dit onderwerp. De raad adviseert provincies in het rapport ‘Op weg naar een robuust ganzenbeheer’. Vanwege de complexiteit en het belang van maatschappelijk draagvlak, heeft de raad besloten eerst dit tussenadvies op te stellen.

Essink
Stefan Essink Redacteur
Meer overBeheer