Rode kaart voor groen gazon

19-08 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Het klinkt als een wanhoopskreet. Het door droogte geteisterde waterschap de Dommel doet een oproep aan iedereen om zuinig te zijn met water en zo min mogelijk te beregenen.

‘Iedere druppel telt’, is de boodschap aan gebruikers aan boeren, beheerders van sportvelden en particulieren. Beregenen met oppervlaktewater is in dit droge gebied al lange tijd vrijwel nergens mogelijk. Het gaat nu vooral ook om grondwater.

Overdag of ’s nachts beregenen

Boeren worden bovendien opgeroepen om als het dan niet zonder beregening kan, dat alleen ’s nachts te doen en niet overdag. Andere waterschappen gaan hierin nog verder, daar gelden ‘uren verboden’. Je mag dan overdag niet beregenen. Achterliggende gedachte is dat het overdag warmer is, waardoor er meer zou verdampen, waardoor overdag beregenen eigenlijk een vorm van waterverspilling is. Uit onderzoek blijkt echter dat dit niet of nauwelijks zo is. Overdag of ’s nachts beregenen scheelt maar een paar procent, blijkt uit onderzoek uit 2020 van onder meer het KNMI en Wageningen UR.

Een goed werkend verdeelsysteem is wat we nodig hebben als het klimaat structureel zo droog blijft

Helpt een moreel appèl in tijden van schaarste? Dat valt te betwijfelen. De een is daar gevoeliger voor dan de ander, wat een rechtvaardige verdeling van het schaarse water niet in de hand werkt. Een goed werkend verdeelsysteem is wat we nodig hebben als het klimaat structureel zo droog blijft. Daar horen twee dingen bij. Ten eerste: goede registratie. Wie onttrekken er allemaal water aan de grond? Daarvoor moet nog heel wat gebeuren. Niet alleen boeren, maar iedere particulier in het buitengebied heeft zijn eigen put. Ten tweede: cultuurverandering. Wie in barre tijden als deze zomer zijn gazon groen heeft, verdient een rode kaart. De oproep van De Dommel plaveit de weg naar deze cultuurverandering.

Meer over


Beheer