Rode lijn schept ook verplichting

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Foto's: Canva
Foto's: Canva

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen trekt als onderhandelaar een rode lijn bij het verplicht uit productie nemen van 10% landbouwgrond.

Ruissen reageert daarmee op de ambitieuze biodiversiteits- en Boer-tot-Bordstrategieën van Europees commissaris Frans Timmermans. Doel van die plannen: de biodiversiteit ondersteunen en zo mogelijk herstellen.

Over het belang van biodiversiteit hoeven we het hier niet te hebben. Dat staat buiten discussie – elke soort die verdwijnt is er een te veel. Dat de biodiversiteit te lijden heeft van de moderne samenleving met steden, straten, vliegverkeer, industrieën en land- en tuinbouw hoeft ook geen nader betoog. Dus moet iedereen het idee omarmen om maatregelen te nemen die de biodiversiteit ten goede komen.

Hoogproductieve landbouwgronden

Er is echter wel een grens. Ook – of misschien wel juist – in het licht van de productie van voldoende kwalitatief hoogwaardig voedsel. Natuurlijk moeten de hoogproductieve landbouwgronden in Nederland beschikbaar blijven voor de voedselproductie. Terecht dat Ruissen daar een streep zet. Er is een keerzijde.

Wie zegt dat de hoogproductieve landbouwgrond in Nederland niet mag worden opgeofferd aan de biodiversiteit, moet dan wel zorgen dat op andere plekken een extra bijdrage geleverd wordt aan de soortenrijkdom. Dat kan bij voorbeeld door de minder productieve gronden in Nederland wel uit productie te nemen en dat kan ook door andere landen in Europa extra te ondersteunen als hun boeren wel voldoen aan de doelstellingen om een deel van de grond uit productie te nemen.

Areaal landbouwgrond wordt kleiner

Het eind van het liedje is sowieso dat het areaal landbouwgrond kleiner wordt. Gecombineerd met de wens om vanuit de kringloopgedachte minder grondstoffen van ver weg te halen en meer vanuit de eigen regio, betekent dat hoe dan ook een omslag naar meer plantaardige en minder dierlijke productie.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.