Room steelt show op kalm-positieve markt

21-11-2019 | Laatste update op 26-01 | |
Boter inpakken. Foto: Ruud Ploeg
Boter inpakken. Foto: Ruud Ploeg

Room stal net als vorige week de show op de zuivelmarkt. Opnieuw ging de spotprijs met enkele honderden euro’s per ton omhoog.

Af fabriek worden prijzen betaald tussen de € 5.100 en € 5.150 per ton. Het is volgens kenners de gebruikelijke wedloop omhoog kort voor half december. Mogelijk trekt het nog even door tot volgende week, mogelijk vlakt de vraag volgende week weer af. Het zorgde wel voor een nog groter verschil met de boterprijzen dan er al bestond. Boter blijft qua opbrengstprijs hangen rond de € 3.600 tot € 3.650 per ton.

Concentraat duurder dan poeder

De prijs voor mageremelkconcentraat zakte iets terug van bijna € 2.800 begin deze week tot ongeveer € 2.600 per ton. Met genoemde piekprijs deed zich het bijna bizarre verschijnsel voor dat concentraat duurder was dan het product dat er meestal van wordt gemaakt: mageremelkpoeder. Dat brengt tussen de € 2.600 en € 2.700 per ton op. De melkpoedermarkt blijft erg ‘vast’, zoals handelaren dat noemen. Dat wil zeggen dat er veel vraag blijft bestaan, met opgaande prijzen.

De kaasprijzen blijven momenteel redelijk stabiel rond de € 3,10 tot € 3,15 per kilo voor Goudse foliekaas. Kleinere spot-transacties brengen vaak iets meer op. Ook mozzarella is goed gevraagd.

Wisselend beeld

Het beeld van de rauwe melkmarkt is wisselend. In Nederland lijkt gewone spotmelk doorgaans net iets meer op te brengen dan de fabrieken uitbetalen aan de leden (Vlog brengt meer op). Elders is rauwe melk goed gevraagd en werd het product verkocht tot 42 cent per kilo franco.

Prognose:
afvlakkende
prijsontwikkeling.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

van der HorstBeheer