Roomprijs stijgt nog wat verder

01-09 | |
Foto: Twan Wiermans
Foto: Twan Wiermans

Op de zuivelmarkt lijkt de ondertoon stevig, maar is het aan de oppervlakte onrustig. De droogte zorgt ervoor dat in grote Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, de melkproductie achterblijft. In andere landen wordt dat tekort wat opgevangen. Wel vallen gehaltes in de melk tegen, waardoor meer melk nodig is.

De prijzen voor rauwe melk laten een ruime range zien tussen 60 cent per kilo in Frankrijk en 63 cent in Duitsland. De vraag naar room is niet uitzonderlijk groot, maar daartegenover staat dat het aanbod ook maar gewoontjes is. Dat zorgt deze week voor een prijs tussen € 8,50 en € 8,5 5 per kilo. Concentraat laat eveneens een stijging zien. Het lijkt er echter op dat kopers zich alleen melden als ze echt nodig hebben. De prijs loopt hierdoor op naar zo’n € 3,50 per kilo.

Stevige botermarkt

De botermarkt verstevigt zich. Het is lastig in te schatten hoeveel voorraden er zijn, maar weinig verkopers laten zich zien op de markt. De verwachting is dat de combinatie boter en mageremelkpoeder minder wordt geproduceerd dan kaas, doordat de energiekosten veel hoger zijn. Op het moment schommelt de boterprijs op of net iets boven de € 7.000 per ton.

Mageremelkpoeder

Vorige week trok de markt voor mageremelkpoeder sterk aan, maar deze week vallen prijzen toch weer wat terug doordat kopers zich niet meer op de markt laten zien. De prijs deze week zit op krap € 3.700 per ton voor levering september.

Kaashandel

In de kaashandel blijft het stevig wat prijs betreft. Van jonge Goudse foliekaas leek een behoorlijke voorraad te liggen bij producenten. Maar de kaas wordt vlot verkocht tegen prijzen die oplopen naar € 5,20 per kilo. Maar als er meer kaas op de markt gaat komen in het najaar, kan dit snel keren naar lagere prijzen. Voor mozzarella gaat het minder hard omhoog, maar moet toch rond € 5,05 per kilo worden neergeteld.

Prognose: vaste markt met hoge prijzen.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur
Meer over


Beheer