Ruben Klein Teeselink: ‘Niet steeds nieuwe regels’

25-09 | |
Ruben Klein Teeselink: “Zonder inkomen is het gauw afgelopen met de melkveehouderij.” - Foto: NAJK
Ruben Klein Teeselink: “Zonder inkomen is het gauw afgelopen met de melkveehouderij.” - Foto: NAJK

De jonge melkveehouder Ruben Klein Teeselink gaat komende jaren namens het NAJK de belangen van jonge melkveehouders behartigen. Vindt hij een mooie uitdaging. Ook best spannend. Gewoon steeds het doel voor ogen houden, zegt hij. “Uiteindelijk gaat het om maar één ding: perspectief voor jonge ondernemers.”

Hij moet het allemaal nog gaan meemaken, de nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Ruben Klein Teeselink (22) staat voor de uitdagende taak komende jaren de belangen van de jonge melkveehouders te behartigen. Dat betekent veel overleggen, standpunten naar voren brengen, de achterban betrekken.

Hij omschrijft zichzelf als een samenwerker, netwerker en overlegger. “Het gaat er in de belangenbehartiging om in gesprek te blijven met de partijen van wie je iets wilt. Een harde opstelling op het juiste moment is prima. Maar laat duidelijk zijn, ik ben een aanhanger van het goede gesprek.”

Zesde generatie

Klein Teeselink boert in maatschap met zijn ouders op een melkveebedrijf met 100 koeien in Holten (Ov.). Met hem komt de zesde generatie op het familiebedrijf aan het roer. “Ze noemen mij in de buurt Ruben van Nicolaas. Nicolaas begon op deze plek als boer. Ik ben de zesde in de rij. Mooi toch?”

Van jongs af aan wist hij al dat hij boer wilde worden. De dieren, het buitenleven, de natuur en de afwisseling van werkzaamheden, allemaal prachtig. Hij wil dat nog lang blijven doen. Het ouderlijk bedrijf heeft volgens hem perspectief. Met 100 koeien, bijbehorend jongvee en 50 hectare grond in gebruik is het bedrijf redelijk extensief en dus best duurzaam.

Niks is zeker

Maar niks is zeker in deze tijd, weet hij. “Stikstof, klimaat, waterkwaliteit, grondgebondenheid, GLB-beleid, alles staat ter discussie. Nieuwe regels kunnen een enorme impact hebben op de melkveehouderij. Dat geldt zeker voor jonge boeren. Er is natuurlijk wel wat aan de hand. Klimaatverandering kun je niet ontkennen. Dus moet er iets gebeuren. Maar dan wel met behoud van bedrijven. Zonder inkomen is het gauw afgelopen met de sector.”

‘Klimaatverandering kun je niet ontkennen. Dus moet er iets gebeuren’

Hij heeft enige bestuurlijke ervaring. Al jarenlang draait hij mee in de club die het paasvuur in zijn buurt, De Beuseberg, organiseert. Sinds twee jaar is hij voorzitter van AJK Holten Bathmen. En afgelopen zomer was hij betrokken bij de organisatie van een fietstocht langs agrarische bedrijven. Nu in één keer naar het landelijke speelveld. “Is inderdaad een grote stap. Maar waarom niet? Alles kun je leren. Deze functie gaat wel echt ergens over. Namelijk om de toekomst van jongeren in de melkveehouderij. Daar ben ik er zelf eentje van en ik wil ons bedrijf graag overnemen. Bij veel jongeren is dat niet vanzelfsprekend. Voor hen wil ik mijn nek uitsteken.”

Er speelt nogal wat in de melkveehouderij. Boeren gaan de straat op. Klein Teeselink was erbij op het Malieveld in Den Haag en ook afgelopen juni in Stroe. “De eensgezindheid was groot, ik kreeg er kippenvel van. Ik snap dat boeren vanuit wanhoop snelwegen blokkeren, maar ik doe daar niet aan mee.”

Versplintering is lastig

Er zijn veel organisaties die opkomen voor de belangen van de boeren. Zijn NAJK is daar een van. De versplintering is lastig, maar ook wel begrijpelijk, zegt hij. De belangen, visies en strategieën verschillen en dan krijg je dat. Maar toch: “Samen ben je sterker dan alleen. Het moment om door te pakken is nu. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.”

Als hij een dag de touwtjes in handen zou krijgen op het ministerie van LNV dan weet hij het wel. “Dan ga ik vertellen dat het afgelopen moet zijn met dat wispelturige beleid. Boeren willen weten waar ze aan toe zijn. Niet elk jaar weer iets nieuws. Verduurzamen is prima, maar wel op een realistische manier. Melkveehouders zijn geen hobbyisten, maar ondernemers. Er moet brood op de plank komen. Het verdienmodel moet in alle discussies centraal staan.”

Hij vindt het allemaal best spannend. “Ik ben ingewerkt, heb al een tijdje meegedraaid en weet dat het NAJK-bestuur als een team opereert. Ik sta er echt niet alleen voor.”

van Cooten
Aart van Cooten Freelance redacteur


Beheer