Ruim aanbod houdt rabarberprijs laag

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Rabarber bracht deze week bij ZON fruit & vegetables prijzen op van zo’n 50 tot 55 cent per kilo.

Dat zijn matige prijzen, in de hand gewerkt door het groeikrachtige weer. Mei en juni zijn doorgaans niet de maanden waarin voor rabarber de hoogste prijzen gerealiseerd worden. Reden is het ruime aanbod. Dit voorjaar komt daar bij dat de groei lang stil heeft gestaan, maar onder invloed van het huidige groeizame weer maakt het gewas een inhaalslag met ruime producties tot gevolg.

Vraag naar industrierabarber nog niet hersteld

Deze ontwikkeling geldt eigenlijk voor alle buitengewassen. Hoe anders was het een jaar geleden, toen bijna iedereen vanwege corona thuis opgesloten zat. Rabarber op het menu bleek toen erg populair, resulterend in kiloprijzen van € 1,80 tot € 2,20. Dat was bijzonder, omdat de vraag naar industrierabarber – vooral voor de productie van sap – grotendeels was weggevallen. Die vraag is overigens nog steeds niet hersteld. Vooral door de horecasluiting zijn de huidige sapvoorraden nog royaal.

Buitenteelt

Het huidige aanbod rabarber komt van de buitenteelt. Die kwam dit jaar half april op gang. Dat is zo’n 14 dagen later dan normaal, maar het sloot wel mooi aan op achtereenvolgens de vervroegde teelten en de tunnelteelten. Deze voorjaarsproductie kon tegen aanvaardbare prijzen worden afgezet, tot aan de al genoemde groei-explosie.

Niet oogsten is geen optie

Telers zouden de keus kunnen maken om vanwege de huidige prijsvorming tijdelijk geen rabarber te oogsten. Dat is echter geen optie. Nu niet oogsten zorgt ervoor dat de huidige stengels verhouten, en dat het gewas niet geprikkeld wordt om nieuwe stengels aan te leggen. Dat betekent dat telers door de huidige, minder betaalde periode heen moeten om over enkele weken ook aan de markt te zijn.

Is de prijsvorming dan beter dan nu? Een ingewijde in teelt en handel vermoedt van wel. “Niet iedereen plukt nu door, dat gaat effect hebben. Geen zorg voor juli en augustus.”

Prognose: prijsherstel.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Stallen
Joost Stallen RedacteurBeheer