Ruim helft pootgoed geoogst

21-09-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Carin Vos
Foto: Carin Vos

Ruim de helft van het areaal pootaardappelen is geoogst. Bij coöperatie Agrico is bijna de helft gerooid. Handelshuis HZPC zit op ongeveer 70%. De hectareopbrengsten liggen iets onder het gemiddelde.

De pootgoedoogst verloopt voortvarend, zegt HZPC-directeur Gerard Backx. “Ongeveer 70% is nu bij ons gerooid. In het Zuidwesten ligt de oogst even stil vanwege droogte. Maar de telers daar hebben de laatste weken wel goed door kunnen rooien. Daar is het niet te nat geweest, maar nu is het te droog.”

Opbrengsten zijn wisselend

De opbrengsten zijn zeer wisselend, constateert Backx. “Ze liggen een paar procent onder het meerjarig gemiddelde. Ook zijn er grote verschillen in aantal knollen en daarmee de pootgoedmaten. Er zijn partijen met lagere opbrengsten, maar waarbij veel aardappelen in de pootgoedmaten vallen. En er zijn partijen met juist veel bovenmaats pootgoed. Totaal is het percentage bovenmaten iets lager dan de laatste jaren, maar het is zeker niet laag te noemen.”

Inspelen op moeizame markt

Bij Agrico is bijna de helft van het pootgoed gerooid, zegt Wieger van der Werff, commercieel manager poot- en consumptieaardappelen. “De hectareopbrengsten zitten rond het gemiddelde. De knolmaten zijn wel veel fijner. Er is minder bovenmaat dan in andere jaren. Ik vermoed dat veel telers bewust inspelen op de moeizame markt die ze zien aankomen. Daardoor hebben ze het loof eerder dood gemaakt om te zorgen dat zo veel mogelijk aardappelen in de pootgoedmaten valt en er zo weinig mogelijk bovenmaat is.”

Beide handelshuizen zien druk op de afzet van pootaardappelen. Inkopers van pootgoed zijn terughoudend contracten af te sluiten vanwege de onzekerheid rondom de coronacrisis. Ook financiële problemen in een aantal afzetlanden spelen een rol.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer