Ruime meerderheid Eerste Kamer voor nieuwe mestwet

De Eerste Kamer heeft bijna unaniem voor de wijziging van de meststoffenwet gestemd.

Alleen PVV stemde tegen de invoering van de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds in de mestwet. Deze wettelijke borging van de plafonds, in combinatie met onder andere een generieke korting als de plafonds worden overschreden, is van belang voor verlening van de derogatie.

‘Groene strop rondom veehouderij’

PVV-woordvoerder Marjolein Faber is tegen de invoering van de sectorplafonds. Ze ziet het als extra regelgeving waarmee het kabinet de mogelijkheid krijgt om nog verder in te grijpen in de veehouderij. Ze spreekt van een groene strop rondom de veehouderij, die volgens haar steeds verder wordt aangetrokken.

Sectorplafonds nadelig voor veehouderij op lange termijn

Het belang van de sectorplafonds voor derogatie ziet de politica als een voordeel voor de veehouderij op de korte termijn, terwijl de mogelijkheden om op de veehouderij te korten op de lange termijn nadelig is voor de veehouderij. Anders dan in de Tweede Kamer stemde Forum voor Democratie nu ook voor het wetsvoorstel.
De moties van GroenLinks-senator Saskia Kluit, die er beide op gericht zijn om de derogatie af te bouwen op termijn, haalden geen meerderheid.

Verlenging derogatie

Met de goedkeuring van het wetsvoorstel heeft Nederland een belangrijke stap gezet met het oog op verlenging van de huidige derogatie. De huidige verruiming van de mestnormen loopt per 1 januari af. De onderhandelingen over verlenging van de derogatie zijn in volle gang.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.