Ruimte voor € 120 miljoen extra krediet in landbouw

24-03-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De borgstellingsregeling die nu is opengesteld om continuïteit te garanderen tijdens de coronacrisis zal de overheid naar schatting niet meer kosten dan € 33 miljoen.

Daarvoor zal zeker voor € 200 miljoen aan kredieten kunnen worden uitgezet aan het midden- en kleinbedrijf en € 120 miljoen aan extra kredieten in de landbouw. door de banken. Landbouwminister Schouten heeft € 10 miljoen extra uitgetrokken voor de Borgstelling Landbouwkredieten. Staatssecretaris Mona Keijzer trekt € 23 miljoen uit.

Cruciale rol voor banken

Bedrijven die een beroep doen op borgstellingskrediet om de continuïteit te waarborgen, moeten daarvoor bij de bank aankloppen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de banken een cruciale rol spelen bij de verlening van de kredieten en de borgstelling. Financiers kunnen beter dan de overheid bekijken of bedrijven voldoende perspectief hebben om in aanmerking te komen voor een krediet, aldus Keijzer. De overheid dekt een deel van het risico voor de banken af met een borgstelling. Op die manier kan het rijk “tegen relatief geringe kosten op de expertise van de financier meeliften”, schrijft Keijzer.

Nederland heeft al meer dan honderd jaar ervaring met borgstellingsregelingen. Voor de overheid is zo’n regeling aantrekkelijker dan een subsidie, omdat met een beperkt bedrag via de banken toch een omvangrijke som kan worden uitgezet bij het bedrijfsleven.

Banken voeren beoordeling uit

Bedrijven die op het moment dat de coronacrisis uitbrak al continuïteitsproblemen hadden, zullen bij de bank nul op het rekest krijgen als ze in aanmerking willen komen voor de borgstelling. Het is aan de banken om dat te beoordelen. Als bedrijven met een borgstellingskrediet toch omvallen, dan moet de bank aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) duidelijk maken dat bij de kredietverlening wel degelijk een gedegen afweging is gemaakt.

Al eerder verruiming ingesteld

Eerder dit jaar was voor een beperkt aantal sectoren al een verruiming van de borgstellingsregeling ingesteld in verband met de PFAS- en stikstofproblematiek. De regeling in verband met de coronauitbraak is geldig vanaf 16 maart en geldt in principe voor alle sectoren. Voor de primaire land- en tuinbouwbedrijven geldt een aparte regeling. Voor de landbouw is een regeling die ruimte biedt voor € 120 miljoen kredieten. Landbouwminister Schouten heeft daarvoor € 10 miljoen extra uitgetrokken voor de Borgstellings Landbouwkredieten.

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer