Rustige handel in schapen

08-06 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De vraag naar lammeren verloopt wat rustiger dan in de voorgaande weken.

Op de veemarkt in Leeuwarden waren voldoende kopers, maar de handel verliep toch minder vlot. Desondanks werden de dieren, nog steeds op een hoog niveau, prijshoudend verkocht. In totaal werden 1.170 dieren aangevoerd. Dat zijn er 125 meer dan vorige week. Een zuiglam van eerste kwaliteit brengt tussen de € 105 en € 135 per dier op.

Minder overhouders

Het aandeel overhouders daalt gestaag. Volgens handelaren lag het percentage aangevoerde dieren dat vorig jaar werd geboren op zo’n 40%. Landelijk gezien is dat percentage nog vrij hoog. Vorige week stopte veemarkt Bunnik al met de notering voor overhouders. In Leeuwarden verwacht men aan het einde van juni de laatste notering voor overhouders af te geven.

Prijs hoeft niet in te leveren

Ook in de vrije handel is het wat rustiger. De vraag naar oude schapen is op het moment wel goed, doordat de vraag vanuit de horeca aantrekt. Voor de komende weken blijft het aanbod wat achter, waardoor de prijs van lammeren niet hoeft in te leveren. Tot aan de dagen voor het offerfeest blijft de marktsituatie naar verwachting vrijwel onveranderd.

Prognose: prijshoudend.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Dijkerman
Marc Dijkerman RedacteurBeheer