RVO.nl: aanvulling contractprijs wordt verrekend met compensatie

De coronacompensatie voor een fritesaardappelteler wordt verrekend met de financiële aanvulling die hij eventueel krijgt van een verwerker.

Als de aanvulling groter is dan de compensatie vervalt de compensatie, meldt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “De teler komt niet voor de tegemoetkoming in aanmerking als de verwerker het verschil tussen vergoeding en contractprijs bijlegt. Als dit wordt geconstateerd, wordt het voorschot teruggevorderd, verhoogd met de wettelijke rente.”

Contracten voor oogst 2019 ontbinden

Door de coronacrisis is de afzet van frites vrijwel geheel weggevallen voor de Nederlandse verwerkers. Zij willen daarom in overleg met de telers de contracten voor oogst 2019 ontbinden. Deze aardappelen worden dan aangemeld voor de compensatieregeling van de overheid en afgezet buiten de verwerking, versmarkt of tafelaardappelmarkt. De verwerker past het verschil bij tot aan de contractprijs. Naar nu blijkt, gaat RVO.nl die aanvulling door de verwerker verrekenen met de compensatie van maximaal 6 cent per kilo.

Tegemoetkoming van verwerker van compensatieregeling afgetrokken

In de compensatieregeling voor fritesaardappeltelers staat namelijk (artikel 11) dat “de tegemoetkoming wordt verminderd met uit andere hoofde ontvangen steun of uitkeringen met betrekking tot COVID-19, die betrekking hebben op dezelfde schade als waarop de tegemoetkoming is gebaseerd”. Het was lang onduidelijk of telers het recht op compensatie zouden verliezen als ze de contracten voor oogst 2019 zouden ontbinden. Nu is dus duidelijk dat iedere tegemoetkoming door een verwerker op aardappelen die zijn aangemeld voor de compensatieregeling van de compensatievergoeding wordt afgetrokken. RVO.nl gaat vandaag een verdere toelichting geven op de website over deze bepaling in de regeling.

De VAVI betreurt de ontstane situatie zeer omdat het geen recht doet aan de overschotsituatie en bovendien onnodig veel onrust in de aardappelketen creëert

VAVI-secretaris Hylke Brunt

VAVI: grote verassing

De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) heeft kennisgenomen van het bericht van RVO.nl, waarin zij de compensatieregeling nader duidt, specifiek op het punt van de voorwaarden aangaande ontvangen steun en uitkeringen. Deze duiding komt voor de VAVI als een grote verrassing, stelt secretaris Hylke Brunt. “In de gesprekken met RVO.nl en het ministerie van Landbouw voorafgaand aan publicatie van de compensatieregeling heeft de VAVI in alle openheid en transparantie gesproken over de voorraadpositie, het overschot en ontbinding (met wederzijds instemmen en tegen voorwaarden) van contracten tussen telers en afnemers. De leden van de VAVI hebben conform de gepubliceerde compensatieregeling in de Staatscourant gehandeld en zullen zich nu beraden op hun positie. De VAVI betreurt de ontstane situatie zeer omdat het geen recht doet aan de overschotsituatie en bovendien onnodig veel onrust in de aardappelketen creëert.”

De uitwerking staat niet heel concreet in de regeling. De vraag is hoe je de uitwerking dan interpreteert in de geest van de regeling. Nu is dat duidelijk

Directeur André Hoogendijk van de Brancheorganisatie Akkerbouw

Snelheid totstandkoming regeling

Directeur André Hoogendijk van de Brancheorganisatie Akkerbouw schrijft de onduidelijkheid toe aan de snelheid waarmee de regeling tot stand is gekomen. “Het uitgangspunt is een oplossing te bieden voor ongeveer 1 miljoen ton overschotaardappelen. Maar de uitwerking staat niet heel concreet in de regeling. De vraag is hoe je de uitwerking dan interpreteert in de geest van de regeling. Nu is dat duidelijk.”

‘Blijf overschotaardappelen melden bij RVO.nl’

Hoogendijk raadt telers aan overschotaardappelen te blijven melden bij RVO.nl. “Dat geldt dus voor alle fritesaardappelen waar de teler geen bestemming voor heeft, dus ook voor meeleveraardappelen en uiteraard de vrije aardappelen. Maar een aanvulling door de verwerker op de aangemelde aardappelen wordt dus wel verrekend met de compensatievergoeding van de overheid. Hoe telers hier mee omgaan, blijft een zaak van de individuele teler met zijn verwerker.”

Fritesaardappelen op gehuurd land

Daarnaast meldt RVO.nl dat de compensatie ook is bedoeld voor fritesaardappelen die op gehuurd land zijn geteeld. Dit wordt in de regeling niet omschreven. De compensatie is bedoeld voor de hoeveelheid aardappelen die niet kan worden afgezet bij de aardappelverwerkende voedingsmiddelenindustrie voor de productie van diepgevroren of koel-verse aardappelproducten, meldt de RVO-woordvoerder. “Degene die de aardappelen heeft geteeld en in zijn schuur heeft liggen, komt in aanmerking voor de tegemoetkoming en niet degene die eigenaar is van een perceel.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.