RvS-advies: stikstofruimte voor PAS-melders moet afgeroomd zijn

Foto: ANP
IMG_ANP-423906655

Het advies van de Raad van State (RvS) over de versnelde beëindiging van de nertsenhouderij compliceert de legalisering van zogenoemde PAS-melders.

Volgens de RvS kan de stikstofruimte van een opgeheven bedrijf niet volledig worden gebruikt om de situatie op een bestaand bedrijf te legaliseren.

Ook van een bedrijf dat geheel verdwijnt, moet stikstofruimte worden afgeroomd voordat die ruimte kan worden gebruikt voor de legalisering van PAS-melders, zegt de RvS.

De RvS redeneert daarmee in lijn met het doel van de minister om de stikstofbelasting in de natuur te verminderen. In eerdere regelgeving is vastgelegd dat bij extern salderen 30% van de stikstofruimte komt te vervallen en ten goede komt aan de natuur. Bij de regeling om de nertsenhouderij vervroegd te beëindigen, wilde landbouwminister Schouten aanvankelijk de gehele vrijkomende stikstofruimte zonder afroming aan het stikstofregistratiesysteem toevoegen. Die ruimte is (onder andere) nodig om de zogenoemde PAS-melders te kunnen legaliseren.

Minister niet consistent

Volgens de RvS is de minister niet consistent in haar beleid en werd in het oorspronkelijke voorstel voor de nertsenhouderij “de vrijkomende stikstofruimte (…) daarmee volledig gebruikt om nieuwe activiteiten te vergunnen of bestaande activiteiten te legaliseren”. Er werd dus niets afgeroomd ten behoeve van de natuur en dat staat, zegt de RvS “op gespannen voet met de uit Europeesrechtelijke regels voortvloeiende verplichtingen (…)”.

Passage uit de wet

De minister heeft na het advies van de RvS besloten die passage uit de wet te halen. De RvS weegt in zijn redenering niet mee dat de legalisering van PAS-melders geen extra stikstofdepositie veroorzaakt. Voor de RvS is er vanuit het oogpunt van vergunningverlening nauwelijks verschil tussen de toestemming voor een nieuwe activiteit of de legalisering van een bestaande activiteit. In beide gevallen is voor de vergunning stikstofruimte nodig uit het stikstofregistratiesysteem.

Het ministerie van Landbouw zegt ondertussen door te werken aan de legalisering van de PAS-melders, zoals beloofd. “En daarbij realiseren we ons dat er naast een juridische werkelijkheid ook een maatschappelijke werkelijkheid is”, zegt een woordvoerder.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.