RvS: dwangsom voor mestverwerker Bergeijk terecht

Raad van State (RvS) oordeelt dat er voldoende redenen waren voor de provincie Noord-Brabant om in 2016 een last onder dwangsom op te leggen aan het loonwerk- en mesttransportbedrijf Houbraken in Bergeijk.

Tot dat oordeel kwam RvS in het hoger beroep dat het bedrijf had aangespannen tegen de provincie. RvS bevestigt hiermee de uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant, die in 2018 tot hetzelfde oordeel kwam. Op een uitzondering na; de vernietiging van de watervergunning van het loonwerk- en mesttransportbedrijf was ongegrond naar het oordeel van RvS.

Last onder dwangsom

De provincie besloot vier jaar geleden een last onder dwangsom op te leggen aan Houbraken. Destijds bleek na een controle dat het bedrijf veel meer mest verwerkte dan de 25.000 ton op jaarbasis waarvoor een vergunning was verleend. In 2015 bleek het bedrijf meer dan 75.000 ton mest verwerkt te hebben. Een jaar later was dat 50.000 ton. De provincie bepaalde de boete op € 30 voor elke ton mest die er meer verwerkt werd dan de vergunning toeliet. Daarmee kon de dwangsom oplopen tot maximaal € 1,5 miljoen.

Tekort aan mestverwerkingscapaciteit

Houbraken heeft zich vervolgens gehouden aan het dwangsombesluit van de provincie en hoefde daarom uiteindelijk geen boete te betalen. Toch besloot het bedrijf wel naar de rechter te stappen om de maatregel aan te vechten. Door een gebrek aan mestverwerkingscapaciteit in de provincie was Houbraken min of meer gedwongen om de vergunning te overtreden, vond het bedrijf. Bovendien liep er een vergunningaanvraag om de verwerkingscapaciteit uit te breiden naar 200.000 ton per jaar.

Watervergunning toch geldig

Op een punt ‘scoorde’ Houbraken wel bij RvS. In 2016 verleende Waterschap De Dommel een vergunning voor het lozen van 180.000 kubieke meter water op de Keunensloop. Die is wel geldig. Het eerdere oordeel van de rechtbank wordt vernietigd. De rechtbank had die vergunning in 2018 vernietigd na bezwaren van de Brabantse Milieufederatie. De watervergunning is van groot belang voor het bedrijf met het oog op de bedrijfsuitbreiding het wil realiseren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.