RvS: gegevens PAS-melders voorlopig niet openbaar

04-08-2020 | |
Foto: ANP/Lex van Lieshout fotografie
Foto: ANP/Lex van Lieshout fotografie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoeft geen gegevens van PAS-melders openbaar te maken tot het hoger beroep bij de Raad van State (RvS) dient.

Dat heeft de Raad in een voorlopige voorziening besloten.

Het ministerie is in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank in Groningen. De eiser, Mobilisation for the Environment (MOB), die wil dat de gegevens worden geopenbaard, werd begin juli door de rechtbank in het gelijk gesteld gelijk.

De afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft vrijdag 31 juli zonder zitting besloten dat de gegevens in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet hoeven te worden geopenbaard, totdat er een definitieve uitspraak in het hoger beroep is gedaan.

MOB wil met gegevens PAS-meldingen controleren

Actiegroep Mobilisation for the Environment had bij het ministerie van LNV de gegevens van de PAS-melders opgevraagd. Met die gegevens wilde MOB meer zicht krijgen op de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden. Ook wil de milieuorganisatie de gegevens gebruiken om de meldingen te controleren en eventueel te procederen als de meldingen niet kloppen.

Begin juli liet MOB bij monde van voorzitter Johan Vollenbroek weten dat er op dit moment geen plannen zijn om de boeren die een PAS-melding gedaan hebben juridisch aan te pakken.

LNV: persoonlijke levenssfeer boer geschonden

Het ministerie van LNV verzette zich meteen tegen openbaarmaking van deze gegevens. Openbaarmaking van deze gegevens van PAS-melders ligt gevoelig. In de meeste gevallen gaat het om boerenbedrijven waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. Bij het openbaar maken van deze gegevens zou de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en het gezin geschonden geworden, aldus LNV.

Op 7 juli kwam de rechtbank in Groningen tot het oordeel in de zaak die MOB had aangespannen tegen LNV dat de adresgegevens van bedrijfslocaties van PAS-melders wel moeten worden geopenbaard. Net als veel anderen riep LTO Nederland het ministerie op om te volharden in de bescherming van PAS-melders en de zaak voor de leggen aan de hoogste rechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

Zoals te verwachten was, is LNV inderdaad in hoger beroep gegaan tegen de Groningse uitspraak bij de Raad van State. Om niet gedwongen te worden alsnog gegevens te openbaren voordat de zaak dient, heeft LNV een voorlopige voorziening aangevraagd. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat totdat er een definitieve uitspraak is er geen gegevens van PAS-melders openbaar gemaakt hoeven te worden.

Kans dat RvS binnen week terugkomt op standpunt lijkt uitgesloten

Een woordvoerder van de RvS wist te melden dat er sinds dinsdag 4 augustus een verzoek tot voorlopige voorziening van MOB bij de Raad ligt. De actiegroep eist, zoals te verwachten was, opheffing van de net gedane voorlopige voorziening. Volgens de woordvoerder kan iedereen voorlopige voorzieningen indienen en is dat dus niet vreemd. Over de kans van slagen wilde hij zich niet uitspreken. Echter, de kans dat de RvS binnen een week terugkomt op een net ingenomen standpunt in dezelfde zaak lijkt uitgesloten.

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer