Doorgaan naar artikel

RvS: Oss moet komst mestverwerkers toestaan

Foto: ANP

Foto: ANP

De gemeente Oss mag de vestiging van grote mestverwerkers op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer niet blokkeren. Tot dat oordeel komt de Raad van State (RvS) in een recente uitspraak.

Oss had in het bestemmingsplan de vestiging van grootschalige mestbewerkingsbedrijven uitgesloten op de bedrijventerreinen, omdat er geen draagvlak voor in de gemeente zou zijn. Deze beslissing was volgens de provincie in strijd met het provinciaal mestbeleid, want dat mestbeleid wil mestbewerkingsbedrijven op daarvoor geschikte bedrijventerreinen mogelijk maken en vooral ook houden. Daarom besloot de provincie Noord-Brabant te komen met een zogenoemde ‘reactieve aanwijzing’.

Mestbewerkingsbedrijven op bedrijventerreinen

Deze aanwijzing stelt dat gedeelte van het bestemmingsplan buitenwerking dat de vestiging van mestverwerkers verbiedt. Door de ingreep van de provincie zijn grootschalige mestbewerkingsbedrijven op de betreffende bedrijventerreinen wel weer toegestaan. De gemeente Oss stapte daarop naar de RvS om de komst van mestverwerkers alsnog te voorkomen. Anderhalf jaar geleden had de voorzieningenrechter van de RvS Oss nog in het gelijk gesteld. “De belangen van het gemeentebestuur bij het voorkomen van onomkeerbare gevolgen wegen zwaarder dan het belang van de provincie bij het kunnen uitvoeren van het provinciale mestbeleid”, aldus de voorzieningenrechter in april 2019.

Gebrek aan mestbewerkingscapaciteit in Brabant

In de huidige uitspraak in de bodemprocedure stelt de RvS dat Noord-Brabant al jaren inzet op mestbewerking in bestaand stedelijk gebied. Daarbij worden mestverwerkers ook al jarenlang op bedrijventerreinen gevestigd, zoals bijvoorbeeld in Moerdijk. Dat de provincie locaties voor grootschalige mestbewerking op daarvoor geschikte bedrijventerreinen beschikbaar wil hebben en houden is volgens de RvS wel begrijpelijk. Daarom is het ingrijpen in het bestemmingsplan van Oss door de provincie ook een redelijk besluit. Ook het gebrek aan mestbewerkingscapaciteit en het hebben van een groot mestoverschot in Noord-Brabant maakt het volgens de RvS eens te meer legitiem in te grijpen in het bestemmingsplan van de gemeente Oss ter bescherming van de provinciale belangen.

Beheer
WP Admin