RvS staat afschot edelherten Oostvaardersplassen toe

Provincie Flevoland heeft volgens de Raad van State (RvS) voldoende aangetoond dat het nodig is om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar maximaal 490 dieren. Dat is noodzakelijk voor de bescherming van de flora en fauna in het natuurgebied.

De provincie mocht gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer vorig jaar dus een ontheffing geven voor het afschieten van honderden edelherten.

Bezwaar dierenorganisaties ongegrond

De rechtbank oordeelde in november vorig jaar na bezwaar van dierenorganisaties dat de afgegeven ontheffing niet voldoende onderbouwd was. Daarmee kwam het gewenste afschot stil te liggen.

RvS heeft die uitspraak vandaag echter vernietigd. De hoogste bestuursrechter vindt dat verschillende ecologische onderzoeken voldoende bewijzen dat overbegrazing natuurschade veroorzaakt. Op grond van een ander onderzoek kwam Flevoland terecht tot de conclusie dat er hooguit 490 herten in de Oostvaardersplassen kunnen leven, aldus de raad.

Afname biodiversiteit door overbegrazing

De opdracht van de provincie aan Staatsbosbeheer gold tot 1 januari 2020. Die periode is al verstreken, maar de uitspraak van de raad is belangrijk voor het ondertussen vastgestelde nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen.

Het was de bedoeling dat het Europese vogelreservaat een parkachtig landschap zou worden zonder ingrijpen van de mens. Het bleek echter dat de aantallen grote grazers veel te hard groeiden. Door overbegrazing zijn riet, struiken, bomen en vogels verdwenen. Reeën zijn niet meer waargenomen in het gebied. Daarom is besloten dat de gebiedsbeheerder de groepen grote grazers binnen de perken zal houden. Het overschot aan edelherten wordt afgeschoten en groepen konikpaarden worden zo veel mogelijk verhuisd.

Afschot nog niet hervat

Staatsbosbeheer gaat het afschot na de uitspraak van de RvS niet meteen hervatten, want de herten worden in de bronsttijd met rust gelaten. Eind oktober wordt geteld hoeveel herten afgeschoten moeten worden om de doelstand te halen.

Bron: ANP

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.