RvS: streep door 5-kilometergrens stikstof bij verkeer

Foto: ANP
Foto: ANP

De overheid komt er niet langer mee weg de stikstofbelasting van wegverkeer anders te wegen dan die uit de veehouderij of de scheepvaart.

De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, heeft dat uitgesproken in een procedure over het doortrekken en verbreden van de snelwegen A15 en A12 bij Arnhem.

Berekening overheid

De overheid rekent bij de vergunningverlening voor wegen met een stikstofbelasting tot een afstand van 5 kilometer, terwijl bij de vergunningverlening voor onder andere veehouderijen gerekend wordt met een verspreiding van stikstof die veel verder gaat.

Minister

De minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat het niet zinvol is om de stikstofbelasting op kwetsbare natuur vanuit het wegverkeer te berekenen op een afstand van meer dan 5 kilometer, omdat de stikstofdepositie dan niet van betekenis is. Van de stikstofoxiden uit het wegverkeer komt echter 80% terecht op een afstand van meer dan 5 kilometer.

RvS: bijzonder onduidelijk

De Raad van State vindt dat het ‘in het bijzonder onduidelijk is waarom het kennelijk wel mogelijk is om met Aerius Calculator voor andere bronnen dan wegverkeer de stikstofdeposities ‘betekenisvol te herleiden” op grotere afstanden dan 5 kilometer.

Beter onderbouwen

Het zou best kunnen dat er goede argumenten zijn om dat te doen, maar dan moet de minister dat wel beter onderbouwen. Het is voor de rechter niet duidelijk waarom voor een groot deel van de stikstofuitstoot van het wegverkeer het kennelijk niet van belang is waar die terecht komt en of dat belastend is voor natuur. De uitspraak van de rechter kan ook gevolgen hebben voor andere plannen van de overheid voor de aanleg van wegen waarbij van dezelfde rekenmethodiek gebruik wordt gemaakt.

Adviezen Commissie Hordijk

Bij de behandeling van de vergunningaanvraag heeft de Raad van State ook gebruik gemaakt van de adviezen van de Commissie Hordijk, die eerder al wees op het verschil in beoordeling van de stikstofuitstoot vanuit de veehouderij enerzijds en het verkeer anderzijds. Tot nu toe wilde het kabinet echter geen verandering aanbrengen in de gebruikte berekening.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.