Salderen kan beweging brengen

Kritiek op openstelling extern salderen is deels terecht, maar gaat voorbij aan het belang voor de veehouderij zelf.

De handel in stikstof is gestart in enkele provincies. Daarmee is een belangrijke nieuwe fase van start gegaan in het weer vlot trekken van de economie na de stikstofimpasse. Maar als het om stikstof gaat, gebeurt niks zonder reuring, dus ook nu niet.

Verkleining van de sector

Boerenorganisaties zijn vrijwel unaniem in hun afwijzing van de openstelling van het extern salderen. Ze vrezen uitverkoop van ontwikkelingsruimte in de landbouw naar koopkrachtiger sectoren. Dat zou niet alleen verkleining van de sector betekenen, maar brengt ook risico’s met zich mee voor de leefbaarheid van het platteland. Bovendien is alles nog niet klaar om de handel in goede banen te leiden. Zo is het belangrijke stikstofregistratiesysteem nog niet af.

Zij zoeken het in de juridische finesses. Levert dat iets op?

Die kritiek is deels terecht, de genoemde provincies zijn wel erg voortvarend en zorgvuldigheid is belangrijk in dit hoofdpijndossier. Maar de kritiek slaat hier en daar ook door. Zo halen FDF en DDB een Europese richtlijn van stal, de NEC-richtlijn, die het zou verbieden om ammoniak en NOx tegen elkaar uit te wisselen. Zij zoeken het in de juridische finesses. Levert dat iets op?

Ontwikkeling binnen de veehouderij

Provincies hebben waarborgen ingebouwd tegen een onverhoopte uitverkoop. Daarover is hier eerder geschreven. En vergeet dit niet: extern salderen is niet in de eerste plaats gericht op verkoop naar buiten de sector. Het maakt vooral ook ontwikkeling binnen de veehouderij weer mogelijk. De sector heeft er zelf ook belang bij. Zaak om dat in het oog te houden in plaats van alleen op de rem te trappen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.