Saldo melkveehouderij ligt in augustus op € 14.000

08-10-2020 | Laatste update op 08-08 | |
Foto: Canva/tbgrant
Foto: Canva/tbgrant

Het gemiddelde melkveebedrijf met 102 melkkoeien en een jaarlijkse melkproductie van bijna 9.000 liter per koe kende over augustus 2020 een saldo van € 14.000. Dat becijfert Agrimatie van Wageningen UR.

De melkprijs lag over 2019 en begin 2020 op een vrij stabiel niveau tussen € 34,50 en € 36,50 per 100 kilo melk. Daarna zakte de melkprijs weg, wat resulteerde in een lagere totaal melkopbrengst. Het saldo komt uit op € 14.000 in augustus. Dat is 7% onder het niveau van dezelfde maand in 2019 en zelfs 20% onder het maandgemiddelde van de laatste tien jaar.

Hogere voerkosten en lagere opbrengsten vee

Behalve de lagere melkprijs spelen ook de hogere voerkosten en de lagere vee opbrengsten een rol in de ontwikkeling van het saldo.

Het cumulatieve saldo over 2020 tot en met augustus ligt € 7.900 lager dan in 2019. Ook langjarig komt 2020 lager uit. Het langjarig gemiddelde saldo bedraagt afgerond € 208.500. Het voortschrijdend totaal over de laatste twaalf maanden is € 171.600, een verschil van 15%.

Hogenkamp


Beheer