Salmonella-positieve vleeskuikenbedrijven gekort

16-09-2020 | Laatste update op 04-07 | |
Vleeskuiken in pluimveestal. Met de korting van 3 cent op de uitbetalingsprijs wil slachterij 2 Sisters Storteboom vleeskuikenhouders aansporen om hun stallen salmonella-vrij te maken. - Foto: Koos Groenewold
Vleeskuiken in pluimveestal. Met de korting van 3 cent op de uitbetalingsprijs wil slachterij 2 Sisters Storteboom vleeskuikenhouders aansporen om hun stallen salmonella-vrij te maken. - Foto: Koos Groenewold

Slachterij 2 Sisters Storteboom gaat salmonella-positieve vleeskuikenbedrijven korten op hun uitbetalingsprijs. Per 1 januari 2021 krijgen bedrijven met een positieve salmonellastatus 3 cent per kilo vlees (exclusief btw) minder betaald.

Dat heeft 2 Sisters Storteboom per brief laten weten aan vleeskuikenhouders die leveren aan de slachterij. “We willen af van salmonella. Kuikenvlees met salmonella is heel moeilijk te vermarkten”, zo legt Willem Poelsma, operationeel manager Agri, namens de slachterij uit.

‘Vleeskuikenhouders de tijd geven’

Volgens Poelsma is 2 Sisters Storteboom niet de enige slachterij die gaat korten op salmonella-kuikens. “Er zijn al meer slachterijen die dit doen. Wij communiceren er open over en willen vleeskuikenhouders ook de tijd geven om salmonella-vrij te worden”, zegt Poelsma.

Hij geeft aan dat de slachterij een concreet schoonmaakplan kan aanreiken om kuikenhouders te helpen salmonella-vrij te worden. “De korting is niet bedoeld om kuikenhouders te straffen. Daar zijn we niet op uit. We willen hen aansporen om hun stallen salmonella-vrij te maken”, aldus Poelsma. Volgens hem is een korting van 3 cent per kilo nog aan de lage kant en staat deze niet in verhouding tot de problematische afzet van salmonella-positief vlees.

Maatregelen nemen tegen salmonella

Salmonella is een belangrijk aandachtspunt in de vleeskuikensector, vindt Jan Verhoijsen, voorzitter van de vakgroep vleeskuikenhouders van LTO/NOP. Hij adviseert vleeskuikenbedrijven met een positieve salmonella-status maatregelen te nemen om vrij te worden van de bacterie. “De markt staat op zijn kop. Vleeskuikens zijn minder goed gevraagd. Salmonella-bedrijven worden nu als eerste getroffen.”

Verhoijsen verwacht dat meer slachterijen kortingen gaan doorvoeren. “Met de huidige lage opbrengstprijzen is een korting van 3 cent per kilo funest. Dan kun je beter leeg gaan staan.”

‘Salmonella is sectorprobleem’

Volgens Verhoijsen lijkt het er op dat het salmonellaprobleem voornamelijk op het bordje van de vleeskuikenhouder wordt gelegd. “Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid, maar ik vind dat we salmonella integraal moeten aanpakken. Het is een sectorprobleem, waarbij ook kuikenbroeders, mengvoerbedrijven en slachterijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Er zijn 2.000 verschillende types salmonella. Besmettingen met Salmonella Java en Salmonella Infantis zijn hardnekkig en moeilijk uit te bannen. “Het is een uitdagende opgave om salmonellavrij te worden, zeker als het om Java of Infantis gaat. Daar gaat veel tijd en geld inzitten”, zegt Verhoijsen. Hij vraagt zich af wat de precieze oorzaken zijn van een salmonellabesmetting. “Het zou niet terecht zijn dat vleeskuikenhouders voor alle kosten moeten opdraaien om salmonellavrij te worden, terwijl de bacterie misschien wel binnenkomt via eendagskuikens, voer of besmette containers.”

Poelsma van 2 Sisters Storteboom is van mening dat iedere schakel in de keten verantwoordelijkheid moet tonen. “Vleeskuikenbedrijven moeten hygiënisch werken en insleep voorkomen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door containers grondig te reinigen en te ontsmetten en doorlopend te bemonsteren”, zo zegt hij.

EU-doelstelling behaald

Het is niet exact duidelijk hoeveel vleeskuikenbedrijven salmonella-positief zijn. Sommige bedrijven kampen langdurig met een besmetting, terwijl er ook bedrijven zijn waar salmonella zo nu en dan de kop opsteekt.

De EU stelt doelstellingen voor het maximale percentage salmonella-besmette koppels in een lidstaat. Het aantal salmonella-besmettingen op Nederlandse vleeskuikenbedrijven blijft in 2019 met 0,2 % ruim onder de doelstelling van maximaal 1 %. Daarbij moet worden aangetekend dat de EU bij vleeskuikens kijkt naar de specifieke salmonellatypen S. Enteritidis en S. Typhimurium (inclusief monofasische S. Typhimurium).

Poelsma
Bouke Poelsma Freelance redacteur


Beheer