Samen leren over data en technologie

03-06-2021 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Deze winter biedt stichting Boer&Data een leergang data en technologie voor boeren die aan willen haken bij het werk van een aantal koplopers.

De leergang is mogelijk dankzij de RVO-regeling ‘Samen leren in projecten duurzamere landbouw’. De basis wordt gevormd door lopende projecten bij de koplopers. Waar lopen ze tegenaan en hoe gaan ze met obstakels om? De rode draad is de ambitie om de datapositie van de boer te verbeteren dankzij een slimme softwareschil rondom de boerderij, voor overzicht en grip op data. Om bijvoorbeeld makkelijker zelf data-analyse te kunnen doen of om data proportioneel en veilig met derden te kunnen delen. De vraag op dit moment is of dit moet leiden tot een nieuw onafhankelijk boerenplatform of dat een combinatie van bestaande platforms en applicaties slimmer is. De vraag is dan wel of die combinaties makkelijk te maken zijn.

Teeltregistratiesystemen

Voor de leergang kijken we zowel naar boereninitiatieven als naar ontwikkelingen in de markt. Een interessant startpunt zijn de teeltregistratiesystemen, waar ontwikkelingen hard gaan. Dacom heeft bijvoorbeeld een platform voor de akkerbouw waarin een boer allerhande eigen data kan verzamelen. Dat doen ze slim en efficiënt, omdat hun hele domeinmodel is ingericht op akkerbouwers. Ze hebben integraties met 200+ partijen en databronnen (zoals bodemmonsters en trekkerdata). Ze koppelen deze data op een logische manier aan elkaar.

Slimme softwareschil of boerendashboard

Er zijn ook andere commerciële partijen die hier interessante diensten in aanbieden, die ieder steeds meer data centraal voor een bedrijf opslaan. Ook bij WUR gaan de ontwikkelingen hard. De universiteit biedt een open web-based GEO-platform, dat als dienst naar boeren nu ook gestructureerde gegevensopslag mogelijk maakt. We hopen aan het einde van de leergang duidelijk te kunnen maken wie de beste papieren in handen heeft voor zo’n slimme softwareschil of boerendashboard. En of het nodig is om aanvullend op de markt met een eigen boereninitiatief te komen. Dat hangt mede af van het gedrag en de mate van samenwerking waar huidige aanbieders van diensten toe in staat zijn.

Zo lang een boer met puntoplossingen en data-eilandjes te maken heeft, zal er aanleiding zijn om toch weer naar iets nieuws uit te kijken.Beheer