Samen werken aan toekomstbestendige melkveehouderij

17-06 | |
van Huet
Carin van Huet Directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

De land- en tuinbouw is onmisbaar voor de kwaliteit van leven in Nederland. Hiervoor hebben we een veerkrachtige melkveehouderij nodig. Een sector waar (jonge) melkveehouders toekomst hebben en die tegemoetkomt aan maatschappelijke wensen.

Naast gezond en hoogwaardig voedsel zorgt de melkveehouderij voor veel (in)directe werkgelegenheid, een aantrekkelijke ruimtelijke inrichting, het handelsoverschot en de realisatie van kringlooplandbouw. De stikstofproblematiek houdt deze mooie sector al veel te lang in zijn greep en dat gaat ons allen aan.

Realistisch én bewezen effectief

Meer dan welkom is de samenwerking in de keten om een oplossing te vinden. De Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij heeft onderzocht wat de huidige mogelijkheden zijn om het doel van 26% reductie in 2030 te behalen. Het pakket aan bestaande technische maatregelen richt zich op blijvers en is gebaseerd op een combinatie van managementmaatregelen, structuurversterking en bestaande stallen versneld emissiearm maken. Het laat zien dat 28% reductie mogelijk is in 2030!

Sterk aan dit plan is dat alle maatregelen die doorgerekend zijn door WUR nu al beschikbaar zijn

Bij de managementmaatregelen gaat het bijvoorbeeld om efficiënter voeren, mest met water aanlengen en meer weidegang. Sterk aan dit plan is dat alle maatregelen die doorgerekend zijn door WUR nu al beschikbaar zijn. Demissionair minister Schouten gaf al aan dat zij het plan omarmt en hierover met de coalitiepartijen in gesprek gaat. Dat biedt perspectief, want steun van de overheid is onmisbaar omdat melkveehouders de kosten voor extra maatregelen niet kunnen berekenen aan afnemers. De sector is gebaat bij het snel goedkeuren van innovaties, steun bij gebiedsgerichte aanpak en begeleiding van stoppers. Op deze manier ontstaat ontwikkelruimte, ook voor de PAS-melders.

Ruimte om te ondernemen

Belangrijk is dat ondernemers hun bedrijf toekomstbestendig kunnen maken op de manier die hen het beste past. Zodat we kunnen bouwen aan een sector waar (jonge) melkveehouders toekomst hebben en die tegemoetkomt aan maatschappelijke wensen. Alleen dan komen we met elkaar tot een toekomstbestendige melkveehouderij.
Beheer