Doorgaan naar artikel

Samen Werken – Samenwerken in de keten

Geüpdatet op:
Business
Handel
Column
Foto: Herbert Wiggerman

Foto: Herbert Wiggerman

Iedere keten is zo sterk als zijn zwakste schakel.

Het belang van de integrale verbinding met de producenten in een keten wordt vaak onderschat. Deze verbinding – ongeacht het feit of de keten nu lang of kort is – is minstens zo belangrijk als iedere andere verbinding verderop in de keten. Een keten is immers slechts zo sterk als zijn zwakste schakel.

Respect is cruciaal

Respect voor de schakel in de keten die de producten produceert, is cruciaal voor een langjarige en duurzame samenwerking. In onze mooie roodvleessector is dat niet anders. Wanneer er geen goed verdienmodel bestaat, waarbij de vleesveehouder een gezonde marge heeft voor de vervanging van zijn gebouwen en machines én een redelijke arbeidsvergoeding, zal ieder schaalbaar concept, hoe goed het product ook is, uiteindelijk geen duurzaam leven beschoren zijn. Een open kostprijscalculatie waarin de wijzigingen van bijvoorbeeld voerprijzen, stroprijzen en dieselprijzen inzichtelijk worden gemaakt, kan een waardevol instrument zijn om het verdienmodel van de producent in de keten periodiek te toetsen en bij te stellen. Ik raad iedereen die een ketensamenwerking start aan om dit voor de start van de samenwerking zorgvuldig uit te werken en hierover afspraken te maken.

Mondelinge afspraken zijn minstens zo waardevol

Afspraken vastleggen

Uiteraard is het belangrijk om afspraken (juridisch) vast te leggen. Enerzijds om iedere eventuele onduidelijkheid bij alle betrokken partijen weg te nemen en afname- en leveringsgaranties af te spreken en anderzijds voor het geval er gedurende de samenwerking gedonder komt. Stront aan de knikker dus. Toch zijn mondelinge afspraken minstens zo waardevol. Wanneer de vastgelegde afspraken erbij moeten worden gehaald om deze juridisch te toetsen, is het vertrouwen meestal al geschaad en zijn er dus barstjes en scheurtjes ontstaan in een van de schakels van de keten. Het hangt dan van de mate van wederzijds respect en het vertrouwen in elkaar af, of deze scheurtjes te herstellen zijn.

Zolang iedere schakel het belang van het voortbestaan van iedere andere schakel in de keten niet respecteert, zal de samenwerking moeizaam verlopen en op de lange termijn minder succesvol zijn. Iedere keten is immers zo sterk als zijn zwakste schakel.

Snel delen

Image
Anita Heijdra

Vleesveehouder

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin