Doorgaan naar artikel

Samenwerken voor een vitale bodem

Foto: Herbert Wiggerman

Foto: Herbert Wiggerman

De bodem in Nederland is uitgeput zeggen sommigen. Vraag een willekeurige akkerbouwer in de Flevopolder en hij zal je vertellen dat je daar de meest vruchtbare landbouwgrond en gezonde bodem ter wereld vindt. Wat is waar?

Bodem, een onderwerp dat letterlijk voor iedereen heel dichtbij is, maar ook een onderwerp dat polariseert. Tel daarbij op dat de opbrengst van landbouwgrond op korte termijn niet altijd samengaat met het belang van goede bodemkwaliteit op lange termijn en de tegenstelling is compleet.

Transparante meetmethode

Uit deze tweestrijd komen we alleen wanneer we inzicht in de kwaliteit van de bodem gemakkelijk kunnen aantonen en wanneer alle partijen over hetzelfde praten. Dat kunnen we oplossen door samen te werken. Samenwerken aan een transparante meetmethode voor het vaststellen van bodemkwaliteit. Het NMI, Wageningen University & Research en FarmHack doen dat met de Open bodemindex. Dit instrument geeft inzicht in bodemkwaliteit en bodemverbetering en, belangrijker nog, het is voor iedereen eenvoudig te begrijpen, zelfs voor de kritische consument.

Klimaatverandering vraagt om vitale bodems die beter in staat zijn water en koolstof op te slaan

Het is belangrijk dat de agrarische sector de handen ineenslaat en samenwerkt op belangrijke maatschappelijke issues. Klimaatverandering vraagt om vitale bodems die beter in staat zijn water en koolstof op te slaan. Niet alleen voor dit onderwerp is samenwerken belangrijk. De land- en tuinbouwsector staat nog genoeg uitdagingen te wachten, maar laten we beginnen waar alles in de sector mee begint: een vruchtbare bodem.

Samen verantwoordelijk voor een gezonde bodem

Met de Open bodemindex hebben we een waardevol instrument in handen om te laten zien wat boeren allang weten: bodemkwaliteit is van levensbelang én daar zijn we zuinig op. Het open karakter is uniek: iedereen krijgt inzicht in de rekenregels en kan bijdragen. Dat is minstens zo belangrijk, we zijn immers met elkaar verantwoordelijk voor een gezonde bodem. Voor onszelf én voor de generaties na ons.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Carin van Huet

Directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin