Samenwerking biedt kansen in verduurzaming

16-03-2021 | |
V.l.n.r. Remco Wesdorp (36), Huibert Groeneveld (46) en Martijn Groenendijk (20). Samen gaan ze innovatief aan de slag in de 'Proeftuin Van Pallandtpolder'. Foto: Peter Roek
V.l.n.r. Remco Wesdorp (36), Huibert Groeneveld (46) en Martijn Groenendijk (20). Samen gaan ze innovatief aan de slag in de 'Proeftuin Van Pallandtpolder'. Foto: Peter Roek

Een akkerbouwer, een melkveehouder en een student gaan onder de vlag van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) aan de slag met strokenteelt en kringlooplandbouw. Doel: minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

Akkerbouwer Remco Wesdorp, veehouder Huibert Groeneveld en bedrijfseconomie-student Martijn Groenendijk gaan aan de slag met 70 hectare strokenteelt in Proeftuin Van Pallandtpolder. De gemeente Goeree-Overflakkee, eigenaar van de grond, gaf de aanzet tot de proeftuin. Naast hun bestaande bedrijven gaan de akkerbouwer en melkveehouder hier op een duurzame en innovatieve manier aan de slag. Ook een koppeling met het onderwijs en aandacht voor recreatie waren voor de gemeente belangrijke randvoorwaarden om hen de pacht van de 70 hectare te gunnen.

Experimenteren met nieuwe manieren van werken

Wesdorp: “Ik zag dit meteen als een kans. Qua wetgeving gaan er immers steeds meer zaken veranderen. De inzet van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest staat onder druk en er is meer en meer aandacht voor kringlooplandbouw. De ‘Proeftuin Van Pallandtpolder’ is een ideale mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe manieren van werken. Op je eigen bedrijf doe je dat toch niet zo snel, houd je veelal vast aan traditionele werkwijzen. Maar anticiperen op wat komen gaat, is wel cruciaal.”

Pachten voor drie jaar

Wesdorp klopte daarop aan bij melkveehouder Huibert Groeneveld in Sommelsdijk, met wie hij al jarenlang regelmatig grond ruilt. “Een samenwerking tussen een akkerbouwer en veehouder biedt volop verduurzamingskansen. Je kunt immers heel eenvoudig kringlopen sluiten.” Naast Groeneveld haakte ook Martijn Groenendijk aan. Hij studeert nu Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. “We zien niet alleen potentie in het sluiten van kringlopen, maar ook in strokenteelt. We pachten nu de grond voor drie jaar en kunnen hier ons plan uitrollen.” Als alles goed gaat wordt de pacht dan weer verlengd met weer drie jaar.

We zien niet alleen potentie in het sluiten van kringlopen, maar ook in strokenteelt

De drie gaan aan de slag met strokenteelt om de ziektedruk in de akkerbouwgewassen te verminderen, zegt Wesdorp. “We willen zo dicht mogelijk bij de reguliere landbouwpraktijk blijven. Daarom kiezen we voor een strokenbreedte tussen de 20 en 40 meter, zodat geen speciale machines nodig zijn. We benutten zo’n 10% van het areaal voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden, om extra natuurlijke vijanden aan te trekken.”

Minder ruw- en krachtvoer kopen

De ondernemers kiezen voor een extensief een-op-zes-bouwplan, waaronder veevoergewassen. Dan gaat het bijvoorbeeld om veldbonen, voederbieten, luzerne, soja en sorghum en grasklaver. “Deze gewassen leggen stikstof vast in de bodem en zijn zo een uitermate goede voorvrucht voor akkerbouwgewassen. Door lokaal eiwitgewassen te telen, die kunnen dienen als veevoer, hoeven wij als melkveebedrijf minder ruw- en krachtvoer aan te kopen”, zegt Groeneveld. “Vervolgens sluiten we de kringloop door onze mest op te brengen op de akkerbouwpercelen. Dit zorgt er weer voor dat minder kunstmest hoeft te worden ingezet.”

van Lier
Ank van Lier freelance redacteur


Beheer