Samenwerking met Japan in smart farming

25-02 | Laatste update op 27-05 | |
Komkommerteelt met sensoren. Foto: Roel Dijkstra
Komkommerteelt met sensoren. Foto: Roel Dijkstra

Nederland en Japan gaan meer samenwerken rondom digitalisering van de agrosector. Dat is afgesproken tijdens een driedaagse virtuele handelsmissie.

Nederland is wereldleider in agrokennis en toepassingen, terwijl Japan vooral uitblinkt in robotisering en sensoren. Onderzoeker Corné Kempenaar van de Wageningen University & Research en projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is erg geïnteresseerd in rekenregels rondom detectie van phytophthora. “Japan claimt daar erg ver mee te zijn. Drones signaleren vlekjes, via rekenregels wordt bepaald of sprake is van phytophthora.”

Bestrijdingsadvies of- dosering via techniek

Kempenaar wijst erop dat het allemaal nog erg pril is, maar zegt dat de techniek zou kunnen leiden tot een bestrijdingsadvies of- dosering. “Maar ook voor de biologische landbouw kan de techniek interessant zijn om te bepalen wanneer het moment van doodmaken is aangebroken.” Japan is volgens Kempenaar ook ver met sensoren, autonome trekkers, andere voertuigen en drones. “Die kennis zou bij ons goed van pas kunnen komen.”

Project digitalisering aardappelketen

Tijdens de missie met zo’n vijfhonderd deelnemers presenteerden bedrijven uit vooral de aardappel- en glastuinbouwsector allerlei oplossingen, waaronder een autonome trekker, plukrobots en autonoom werkende kassen. Landbouwraad in Tokio Evert Jan Krajenbrink, wijst op een project rondom digitalisering van de aardappelketen. Dit wordt ‘Transition To A Data-Driven Agriculture’ (TTADDA) genoemd. Verder willen LNV en RVO dit jaar nog een innovatiemissie naar Japan organiseren op het gebied van robotisering in de glastuinbouw en open teelt. Volgens Krajenbrink kunnen Japan en Nederland elkaar versterken.

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen RedacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen