Samenwerking Waalse en Vlaamse diensten

27-02-2020 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De diergezondheidsorganisaties DGZ in Vlaanderen en ARSIA in Wallonië hebben gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend tot intensievere samenwerking tussen beide partijen.

De wens om de samenwerking tussen de twee verenigingen te versterken wordt ingegeven door de noodzaak de middelen te bundelen om de dienstverlening te verbeteren en te ontwikkelen. En dat tegen een nog betere kwaliteit-prijsverhouding voor de veehouderijsector, die volgens de organisaties meer dan ooit doeltreffende steun nodig heeft om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die in het verschiet liggen.

De samenwerking zal de duurzame ontwikkeling van de diergezondheid in het algemeen en van de veehouderijsector in België in het bijzonder ondersteunen.

Hogenkamp
Wijnand Hogenkamp Redacteur
Meer over


Beheer