Sanering of staatssteun?

26-08 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Canva
Foto: Canva

En weer dreigt er een tegenslag in het stikstofmoeras: Brussel doet moeilijk over de nieuwe opkoopregeling voor veehouders.

Dat is een belangrijk stuk in de puzzel van het stikstofbeleid. Alles draait erom zo snel mogelijk stikstofruimte te vinden voor woningbouw en om PAS-melders uit hun benarde positie te bevrijden.

Beroepsverbod ligt gevoelig

Minister Van der Wal heeft de regeling als ‘woestaantrekkelijk’ aangeprezen. Haar troef is een vergoeding van 100% voor het waardeverlies van de productiecapaciteit. In een eerdere regeling was dat 65%. Maar laat Brussel nou juist hierover moeilijk doen. De Europese Commissie ziet dit als staatssteun en wil daarom in ieder geval een beroepsverbod voor de uitgekochte ondernemers. En dat ligt nu juist weer gevoelig in Nederland. Ziedaar de impasse.

Inhoudelijk gezien is het een star standpunt van de EU-commissie om deze sanering te zien als staatssteun

Het is niet de eerste keer dat een regeling voor de veehouderij in Brussel op de klippen loopt juist op dit punt. Denk aan de fosfaatrechten. Inhoudelijk gezien is het een star standpunt van de EU-commissie om deze sanering te zien als staatssteun en concurrentievervalsing tegenover andere boeren. Binnen Nederland is het al sinds mensenheugenis zo dat boeren die op de ene plek uitgekocht worden voor stadsuitbreiding, op een andere plek opnieuw kunnen starten dankzij de zak geld die ze meekregen. Dat kan kennelijk wel.

Opnieuw reden voor boosheid

Nederland moet voor de zoveelste keer alle zeilen bijzetten om in Brussel iets gedaan te krijgen. Het is belangrijk dat dat hiermee lukt. Ook al lopen Nederlandse boeren al de hele zomer te hoop tegen het stikstofbeleid waarvan dit een onderdeel is, als Brussel de regeling afschiet, hebben ze evengoed opnieuw reden om boos te zijn. Dan dreigt een scenario van wel het zuur, niet het zoet.

Meer over


Beheer