Sanering varkenshouderij fors overtekend

14-01-2020 | Laatste update op 28-04 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De subsidieregeling Sanering varkenshouderijen is fors overschreven. De regeling is nog tot en met woensdag 15 januari open.

Het is echter al duidelijk dat het beschikbare bedrag van € 180 miljoen niet genoeg is om alle aanvragen te kunnen honoreren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit constateert dat de ‘regeling in een behoefte voorziet’.

Bij het openstellen van de regeling (op 25 november 2019) was al duidelijk dat de belangstelling voor de regeling groot was. De hoge varkensprijs was voor veel varkenshouders reden om aan de regeling mee te doen. Potentiële stoppers kunnen na het relatief gunstige jaar met deze regeling schuldenvrij hun bedrijf beëindigen.

Precieze gegevens aanvragen deze week bekend

Hoeveel aanvragen zijn gedaan, waar de betrokken bedrijven zich bevinden en om hoeveel varkens het gaat is nog niet bekend. De regeling was bestemd voor bedrijven in de concentratiegebieden Zuid en Oost. De precieze gegevens over de aantallen bedrijven en hun omvang zullen in de loop van deze week bekend worden.

Bedrijven die aan de regeling meedoen, mogen op dezelfde locatie geen varkens of andere dieren meer houden die vallen onder de categorie intensieve veehouderij. Bovendien mag het bedrijf niet op een andere locatie worden voorgezet.

Geurscore bepaalt rangschikking aanvragen

De aanvragen zullen worden gerangschikt op basis van een geurscore. Bedrijven waarvan de sanering meer bijdraagt aan een vermindering van geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter komen hoger in de rangorde. Dat betekent dat bedrijven met een hoge geurscore die zich woensdag nog aanmelden voor de subsidieregeling, in aanmerking kunnen komen ondanks de overschrijding van de regeling.

Subsidieregeling opgehoogd naar € 180 miljoen

Voor de regeling was aanvankelijk € 120 miljoen beschikbaar. Dat is later verhoogd tot € 180 miljoen in het kader van de afspraken over het klimaatakkoord en de rechterlijke uitspraak over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Urgendazaak).

Of en hoe het kabinet een aanvullende regeling zal maken voor bedrijven die in deze regeling buiten de boot vallen, is nog onbekend. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kon daar dinsdag 14 januari nog geen duidelijkheid over geven.

Nieuw maatregelenpakket stikstofvermindering

De warme sanering van de varkenshouderij is onderdeel van de vitalisering van de varkenshouderij, maar draagt ook bij aan de vermindering van de stikstofdruk op kwetsbare natuurgebieden. Het kabinet werkt nog aan een nieuw maatregelenpakket in de landbouw, dat de stikstofdruk moet verminderen.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer